Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Ellenőrzés és végrehajtás

Az ökológia termelésre vonatkozó ellenőrzési rendszer

Az Európai Unió minden országa kijelöl egy „illetékes hatóságot”, amely az ökológiai termelésre vonatkozó uniós szabályok betartatásának végső felelőse. Általában ez vagy a mezőgazdaságért, vagy a népegészségügyért felelős minisztérium.

Ez az illetékes hatóság szerepét átruházhatja:

  • egy vagy több magán ellenőrző szervre;
  • egy vagy több állami ellenőrző hatóságra;
  • vagy pedig egy magán ellenőrző szervek és állami ellenőrző hatóságok alkotta vegyes rendszert alkalmazhat.

A választott rendszertől függetlenül végső soron az illetékes hatóság felelős a saját felelősségi területén belül alkalmazott ellenőrzési rendszer auditálásáért.

Az uniós országok évente egyszer jelentést tesznek az Európai Bizottságnak az ökológiai gazdálkodást folytató gazdasági szereplőknél végzett ellenőrzések eredményeiről és a meg nem felelés esetén hozott intézkedésekről.

Biogazdálkodási információs rendszer (OFIS)
Az EPK-k adatbázisa, amely tartalmazza az összetevők engedélyezését, valamint az ellenőrző hatóságokra és ellenőrző szervekre vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság szerepe

Az Európai Bizottság felügyeli az uniós országok tevékenységét annak érdekében, hogy azok eleget tegyenek kötelezettségeiknek. Ez segíti a fogyasztói bizalom növekedését: így az uniós fogyasztók tudják, hogy az ökológiai árukat szigorú ellenőrzésnek vetik alá, függetlenül attól, hogy melyik uniós országból származnak.

A Bizottság az uniós országok jelentéseire és a rendszeres ellenőrzésekre egyaránt támaszkodik a megfelelő ellenőrzések elvégzésének biztosítása érdekében.

Kapcsolódó információk

A Bizottság ellenőrzési jelentései

Ellenőrzések a gyakorlatban

Mielőtt termékeiket ökológiai termékként forgalomba hoznák, a mezőgazdasági termelőket, feldolgozókat vagy kereskedőket egy ellenőrző szervnek vagy hatóságnak ellenőriznie kell. Ezt követően, amennyiben megfelelőnek találták őket, igazolást kapnak arról, hogy eleget tesznek az uniós követelményeknek.

A mezőgazdasági termelőknek ezen túlmenően számos, a közegészségügyet, az állat- és növényegészségügyet, a környezetet és az állatjólétet érintő ágazati jogszabálynak kell megfelelniük, függetlenül attól, hogy ökológiai gazdálkodást folytatnak-e. Emellett minden, jövedelemtámogatásban részesülő mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a kölcsönös megfeleltetésről szóló jogszabályok szerinti, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek, amelyek tükrözik az uniós élelmiszerjogi és környezetvédelmi szabályok tiszteletben tartását.

Továbbá valamennyi élelmiszertermelőnek meg kell felelnie az általános élelmiszerjognak, amely magában foglalja a címkézésről szóló jogszabályokat is. Egyes termékekre további szabályok – például részletesebb címkézési követelmények – is vonatkozhatnak. Ezek a rendelkezések kötelezőek az ökológiai termékek előállítóira nézve, akiknek emellett meg kell felelniük az ökológiai termelésre vonatkozó egyedi szabályoknak is.

Documents

 

2021. NOVEMBER 30.
Illetékes hatóságok/ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek – Az uniós ökológiai termelésre vonatkozó tanúsítványminta kitöltésének módja

Hírek