Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Kontrola a vymáhání

Kontrolní systém ekologické produkce

Každá země v Evropské unii jmenuje „příslušný orgán“, který nese konečnou odpovědnost za dodržování pravidel EU týkajících se ekologické produkce. Obvykle se jedná buď o ministerstvo zemědělství, nebo o ministerstvo zdravotnictví.

Tento příslušný orgán může touto úlohou pověřit:

  • jeden nebo více soukromých kontrolních subjektů
  • jeden nebo více veřejných kontrolních orgánů
  • smíšený systém se soukromými kontrolními subjekty a veřejnými kontrolními orgány

Bez ohledu na zvolený systém je za audit systému inspekcí v rámci své oblasti působnosti v konečném důsledku odpovědný příslušný orgán.

Jednou ročně podávají členské státy Evropské komisi zprávu o výsledcích kontrol provedených u ekologických hospodářských subjektů a o opatřeních přijatých v případě nesouladu.

Informační systém ekologického zemědělství (OFIS)
Databáze OFZ obsahující povolení složek a informace o kontrolních orgánech a kontrolních subjektech.

Úloha Evropské komise

Evropská komise dohlíží na to, aby země EU plnily své povinnosti. To pomáhá budovat důvěru spotřebitelů v EU, protože ti vědí, že ekologické zboží bude přísně kontrolováno bez ohledu na to, ze které země EU pochází.

Komise používá jak zprávy předložené členskými státy EU, tak pravidelné audity, aby bylo zajištěno, že se kontroly provádějí odpovídajícím způsobem.

Související informace

Zpráva Komise o auditu

Kontroly v praxi

Před tím, než mohou zemědělci, zpracovatelé nebo obchodníci své produkty uvádět na trh jako ekologické, je musí zkontrolovat kontrolní subjekt nebo orgán. Poté, co byli zkontrolováni a bylo shledáno, že jsou vyhovující, obdrží osvědčení, které potvrzuje, že splňují požadavky EU.

Kromě toho musí zemědělci dodržovat řadu odvětvových právních předpisů chránících veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat. Dále musejí všichni zemědělci, jejichž příjem se podporuje, dodržovat povinné požadavky na hospodaření podle právních předpisů týkajících se podmíněnosti. Tímto zemědělci demonstrují, že dodržují právní předpisy EU v oblasti potravin a životního prostředí.

Kromě toho musí všichni výrobci potravin dodržovat obecné potravinové právo, které obsahuje právní předpisy týkající se označování. Pro jednotlivé produkty mohou rovněž platit další pravidla, např. přísnější požadavky na označování. Tato nařízení jsou povinná pro ekologické producenty, kteří musí vedle toho dodržovat zvláštní pravidla týkající se ekologické produkce.

Documents

 

30. LISTOPADU 2021
Příslušné orgány/kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty – Označení, jak vyplnit vzor osvědčení pro ekologickou produkci v EU

Akce

  • Soutěže a slavnostní udílení cen
  • pondělí 23. září 2024, 14:30 - 17:30 (CEST)
  • Brussels, Belgium
  • Živý přenos je k dispozici

Aktuality