Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta

Luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmä

Jokaisen EU-maan on nimitettävä ns. toimivaltainen viranomainen, joka on viime kädessä vastuussa siitä, että EU:n luonnonmukaista maataloutta koskevia sääntöjä eli EU:n luomusääntöjä noudatetaan. Tämä viranomainen on yleensä maatalousministeriö tai kansanterveysministeriö.

Se voi siirtää tehtävänsä

 • yhdelle tai useammalle yksityiselle tarkastuslaitokselle
 • yhdelle tai useammalle julkiselle valvontaviranomaiselle
 • siten, että ne jaetaan yksityisten tarkastuslaitosten ja julkisten valvontaviranomaisten kesken.

Kaikissa tapauksissa toimivaltainen viranomainen on kuitenkin viime kädessä vastuussa oman alansa tarkastusjärjestelmän auditoinnista.

EU-maat raportoivat kerran vuodessa Euroopan komissiolle luomualan toimijoille tehtyjen tarkastusten tuloksista sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi.

Luonnonmukaisen maatalouden tietojärjestelmä (OFIS)
Muiden rahoituksen välittäjien tietokanta, joka sisältää ainesosien hyväksynnät sekä tiedot valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista.

Euroopan komission rooli

Euroopan komission tehtävänä on valvoa, että EU-maat täyttävät luomutuotantoon liittyvät velvoitteensa. Kuluttajien on helpompi luottaa EU:n luomutuotantoon, kun he tietävät, että luomutuotteita valvotaan tiukasti kaikissa EU-maissa.

EU-maiden toimittamien raporttien ja säännöllisten tarkastusten avulla komissio varmistaa, että valvonta on riittävää.

Lisätietoa

Komission tarkastuskertomukset

Valvonta käytännössä

Tarkastuslaitoksen tai valvontaviranomaisen on tarkastettava viljelijät, jalostajat ja muut alan toimijat, ennen kuin ne voivat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisina. Jos toimija läpäisee tarkastuksen, se saa sertifikaatin siitä, että se täyttää EU:n vaatimukset.

Lisäksi niin luomu- kuin muidenkin tuottajien on noudatettava muun muassa kansanterveyttä, eläin- ja kasviterveyttä, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevaa alakohtaista lainsäädäntöä. Tulotukea saavien viljelijöiden on lisäksi noudatettava täydentäviä ehtoja koskevan lainsäädännön mukaisia lakisääteisiä hoitovaatimuksia osoituksena EU:n elintarvike- ja ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttymisestä.

Kaikkien elintarviketuottajien on noudatettava yleistä elintarvikelainsäädäntöä, mukaan lukien tuotteiden merkintöjä koskevaa lainsäädäntöä. Joihinkin tuotteisiin sovelletaan lisäsääntöjä, kuten tarkempia merkintävaatimuksia. Luomutuottajien on noudatettava näiden säännösten lisäksi erityisiä luomusääntöjä.

Documents

 

30. MARRASKUUTA 2021
Toimivaltaiset viranomaiset/valvontaviranomaiset tai tarkastuslaitokset – Ilmaisut siitä, miten luonnonmukaisen tuotannon todistusmalli täytetään eu:ssa
 • български
  (362.32 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (287.26 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (385.75 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (259.59 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (301.26 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (278.2 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (335.59 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (650.68 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (287.71 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (371.8 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (276.67 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (371.63 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (403.82 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (372.84 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (430.67 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (311.84 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (407.66 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (291.37 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (379.24 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (375.18 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (365.93 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (284.15 KB - PDF)
  Lataa

Tapahtumat

Uutiset