Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:s ekomärke

Ekomärket, eller EU-lövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla strikta villkor för återstående 5 %. En ingrediens får inte förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk.

Bredvid märket ska man också ange kontrollorganets kod och platsen där jordbruksråvarorna i produkten har odlats.

EU:s ekologiska logotyp
EU:s ekologiska logotyp

När ska EU-lövet användas?

Märket är obligatoriskt för de flesta ekologiska produkter och det finns regler för hur det ska användas. Syftet är att undvika förvirring bland konsumenterna, öka förtroendet för ekologisk mat och stödja myndigheterna i deras inspektioner.

Märket måste användas för

 • alla färdigförpackade livsmedel i EU som produceras och säljs som ekologiska i EU.

Märket får användas för

 • importerade varor som uppfyller EU-reglerna för import av ekologiska produkter
 • ekologiska produkter som inte är färdigförpackade
 • ekologiska produkter från EU som säljs till övriga världen
 • informationskampanjer om ekologiskt lantbruk (men märket får inte vara vilseledande eller antyda att en icke-ekologisk produkt uppfyller kraven för en ekologisk produkt).

Märket får inte användas för

 • produkter som innehåller mindre än 95 % ekologiska ingredienser
 • storkök, t.ex. restauranger och sjukhus
 • produkter som inte omfattas av reglerna för ekologisk produktion, t.ex. kosmetika eller jakt- och fiskeprodukter
 • produkter ”under omställning” (som framställs då ekologiska metoder just har införts och det fortfarande kan finnas icke-ekologiska ämnen i jorden eller djurkedjan).

Det finns strikta regler för EU-lövets storlek och färg:

 • Märket ska i regel vara minst 13,5 × 9 mm, men på mycket små förpackningar får det vara 9 x 6 mm.
 • Märket ska vara i grönt och vitt, enligt fastställda regler, utom om man skriver ut från en enfärgsskrivare.
 • Det får inte stiliseras (t.ex. med genomskinlig bakgrund eller 3D-effekter).

Mer information om hur ekomärket ska användas finns i handledningen.

20 NOVEMBER 2018
EU organic farming logo user manual
svenska
(1.13 MB - PDF)
Ladda ner
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (JPEG)
English
(123.31 KB - ZIP)
Ladda ner
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (PDF)
English
(88.82 KB - PDF)
Ladda ner
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (GIF)
English
(35.61 KB - ZIP)
Ladda ner
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (EPS)
English
(556.67 KB - ZIP)
Ladda ner
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (AI)
English
(17.3 MB - ZIP)
Ladda ner