Skip to main content
Agriculture and rural development

Kontrol og håndhævelse

Økologikontrolsystemet

Hvert land i EU udpeger en "kompetent myndighed", som i sidste ende er ansvarlig for at sikre, at EU regler om økologiske produkter overholdes. Det drejer sig som regel enten om landbrugs- eller sundhedsministeriet.

Denne kompetente myndighed kan uddelegere sin rolle til:

  • et eller flere private kontrolorganer
  • en eller flere offentlige kontrolmyndigheder
  • et blandet system med både private kontrolorganer og offentlige kontrolmyndigheder.

Uanset hvilken ordning der vælges, er den kompetente myndighed i sidste ende ansvarlig for at revidere kontrolsystemet inden for sit eget ansvarsområde.

En gang om året aflægger EU-landene rapport til Kommissionen om resultaterne af den kontrol, der er foretaget af økologiske erhvervsdrivende, og om de foranstaltninger, der er truffet i tilfælde af manglende overholdelse.

Informationssystem for økologisk landbrug (OFIS) 
OFI'ers database med godkendelse af ingredienser og oplysninger om kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

EU-Kommissionens rolle

Europa-Kommissionen fører tilsyn med EU-landene for at sikre, at de lever op til deres ansvar. Dette er med til at opbygge forbrugernes tillid, da EU's forbrugere ved, at økologiske varer vil blive kontrolleret strengt, uanset hvilket EU-land de kommer fra.

Kommissionen anvender både rapporter fra EU-landene og regelmæssige revisioner for at sikre, at der foretages passende kontrol.

Se også

Kommissionens revisionsrapporter

Kontrol i praksis

Landbrugere, forarbejdningsvirksomheder eller forhandlere skal kontrolleres af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, før de kan markedsføre deres produkter som økologiske. Når de er blevet kontrolleret og godkendt, modtager de en attest, der bekræfter, at de opfylder EU's krav.

Desuden skal landbrugere overholde en række sektorspecifikke love til beskyttelse af folkesundhed, dyre- og plantesundhed, miljø og dyrevelfærd. Desuden skal alle landbrugere, der modtager indkomststøtte, overholde de lovgivningsbestemte forvaltningskrav i henhold til lovgivningen om krydsoverensstemmelse, som afspejler deres overholdelse af EU's fødevare- og miljølovgivning.

Desuden skal alle producenter af fødevarer overholde den generelle fødevarelovgivning, der omfatter lovgivning om mærkning. Specifikke produkter kan også have supplerende regler, f.eks. mere omfattende mærkningskrav. Disse regler er obligatoriske for økologiske producenter, som desuden skal overholde specifikke regler for økologisk produktion.

Documents

 

30. NOVEMBER 2021
Kompetente myndigheder/kontrolmyndigheder eller kontrolorganer — oplysninger om, hvordan modellen til certifikat for økologisk produktion i EU udfyldes
dansk
(259.59 KB - PDF)
Download

Arrangementer