Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Η κοινή γεωργική πολιτική στη χώρα μου

Πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Η ΚΓΠ 2023-27 παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της ΕΕ για την προσαρμογή των μέτρων στις τοπικές συνθήκες.

Τα στρατηγικά σχέδια των χωρών της ΕΕ για την ΚΓΠ συνδυάζουν μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ.
a map pin over a green landscape
Οι δείκτες, οι αξιολογήσεις, οι μελέτες και οι εκθέσεις συμβάλλουν στην επισκόπηση των επιδόσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής και στην εξέταση του τρόπου κατανομής της εισοδηματικής στήριξης.

Αγροτική ανάπτυξη

Σχετικοί σύνδεσμοι

Η ΚΓΠ 2023-27 είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας και της δασοκομίας στην ΕΕ.

Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω εθνικών και περιφερειακών αρχών ή απευθείας από την Επιτροπή.

Εκδηλώσεις

  • Εκθέσεις
  • Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024, 09:00 - Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Εξωτερική εκδήλωση

Ειδήσεις