Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Γεωργικές διαρθρώσεις και γεωργική οικονομία

Δημόσια βάση δεδομένων με ευρεία πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα, μεταξύ των οποίων δεδομένα για τις δομές και την απόδοση, την παραγωγή, το κόστος, τις επιδοτήσεις και τις καλλιέργειες.

Λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των εξειδικευμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την παραγωγή ανά γεωργική εκμετάλλευση, το εισόδημα ανά μονάδα εργασίας και τη σύγκριση της ετήσιας γεωργικής οικονομίας.

Τα αριθμητικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, τη μέση εισοδηματική στήριξη της ΚΓΠ ανά εκτάριο και το ποσοστό άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής.