Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Βιολογική γεωργία

Κανόνες, πολιτική, πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής, στήριξη και κριτήρια για τη βιολογική γεωργία.

Λογότυπος των ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής για το 2024

Αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 4 Μαρτίου.