Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, πώς θα ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Επισιτιστικός εφοδιασμός και επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει δεδομένα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του εφοδιασμού τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης εξωτερικές πηγές που χρησιμεύουν ως σύστημα προειδοποίησης.

Ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές

Εκδηλώσεις

Ειδήσεις