Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Επισκόπηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τις λειτουργίες και τους κανόνες της ΚΓΠ, τον τρόπο παρακολούθησης των επιδόσεών της, και τον τρόπο με τον οποίο η νέα ΚΓΠ θα διαμορφώσει το μέλλον της ΕΕ.

Εκδηλώσεις