Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Απασχόληση και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές

Συνοπτική έκθεση σχετικά με βασικά θέματα που συνδέονται με την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη φτώχεια, τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις προκλήσεις στις αγροτικές περιοχές.

Αυτό το διαδραστικό εργαλείο συγκεντρώνει 20 βασικούς δείκτες για τις 3 διαστάσεις της βιωσιμότητας στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές: οικονομική βιωσιμότητα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική βιωσιμότητα.

Ειδήσεις