Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη γεωργία της ΕΕ

Η κοινή γεωργική πολιτική θέτει τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές στο επίκεντρο της γεωργίας και της δασοκομίας στην ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η προστασία του πλανήτη και η παραγωγή τροφίμων μπορούν να συμβαδίζουν.

Ειδήσεις