Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη βιολογική γεωργία

Βιολογική παραγωγή

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας, οι βιολογικές εκτάσεις που λαμβάνουν στήριξη της ΚΓΠ και το ποσοστό των ζώων που ανήκουν σε βιοκαλλιεργητές.

Αναλύσεις και παρουσιάσεις σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων, τα στοιχεία και τους αριθμούς όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της βιολογικής γεωργίας της ΕΕ.

Προστασία του περιβάλλοντος και βιωσιμότητα