Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Γεωργία

Επισκόπηση των πληροφοριών σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα συστήματα ποιότητας, τα ζωικά και φυτικά προϊόντα, και άλλα.

a flock of chickens
Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει την παραγωγή, την εξαγωγή και την εισαγωγή διαφόρων ζωικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές χώρες.
EU organic logo, radishes and an artichoke
Πολιτική, κανόνες, πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής, στήριξη και κριτήρια για τη βιολογική γεωργία.
supermarket shopper holding a bottle of olive oil
Πιστοποιητικά ποιότητας για γεωργικά και άλλα προϊόντα διατροφής, μητρώα, προστασία και έλεγχος.

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

Θέματα που παρουσιάζονται

Σχετικοί σύνδεσμοι

Χάρη στην έρευνα και την καινοτομία δημιουργούνται νέες γνώσεις και τεχνολογίες για τη γεωργία και τη δασοκομία.

Δημιουργήθηκαν παρατηρητήρια της αγοράς για να αντιμετωπίζεται καλύτερα η αστάθεια της αγοράς και να λαμβάνονται τα μηνύματα της αγοράς.

Ειδήσεις