Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Tabak

Podrobné informácie o výrobcoch a výrobe tabaku v EÚ, právnom základe a príslušných výboroch.

Prehľad

V Európskej únii dochádza k postupnému znižovaniu pestovania tabaku od roku 1991 – keď sa v ôsmich krajinách EÚ vypestovalo približne 400 000 ton – na 140 000 ton v roku 2018, keď sa k produkujúcim krajinám pridali štyri nové krajiny EÚ. V roku 2018 predstavoval tabak vypestovaný v EÚ 66 000 ha (polovicu rozlohy z roku 2001) obrábanej pôdy a špecializovaných výrobcov bolo 26 000.

Tabak sa v súčasnosti pestuje v 12 krajinách EÚ. Hlavnými producentmi sú Taliansko, Španielsko, Poľsko, Grécko, Chorvátsko, Francúzsko, Maďarsko a Bulharsko. Predstavujú 99 % výroby tabaku v EÚ. Možno pozorovať trend smerom k menším pestovateľským oblastiam, predovšetkým v dôsledku klesajúcej spotreby tabakových výrobkov.

Výnosy sa pohybujú medzi jednou a troma tonami na hektár pôdy, v závislosti od typu tabaku. Odrody tabaku sušeného regulovanou cirkuláciou teplého vzduchu („flue–cured“) typu Virginia predstavujú 71 % produkcie, odrody svetlého tabaku sušeného prirodzenou cirkuláciou vzduchu („light air-cured“) typu Burley 16 %, odrody tabaku sušeného na slnku („sun-cured“) alebo orientálneho tabaku 7 % a ďalšie odrody (tmavý tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu – „dark air-cured“ a tabak sušený dymom nad ohňom – „fire-cured“) 6 % produkcie.

EÚ produkuje menej ako 2 % ročnej celosvetovej výroby surového tabaku. V roku 2018 sa do EÚ doviezlo približne 420 000 ton (stúpajúci trend) a z EÚ sa vyviezlo 120 000 ton (klesajúci trend) surového tabaku.

Právny základ

Režim EÚ týkajúci sa tabaku sa opiera o nariadenie EÚ 1308/2013, ktoré vymedzuje surový tabak (číselný znak KN 2401) a ustanovuje medziodvetvové organizácie v sektore tabaku.

Od roku 1993 sa v EÚ na tabak uplatňuje systém obmedzovania výroby a od 1. 1. 2010 EÚ neposkytla žiadne konkrétne dotácie na výrobu surového tabaku. Pôvodná dotácia na výrobu tabaku bola zmenená na základné platby prostredníctvom nariadenia EÚ 1307/2013 a podporu rozvoja vidieka pomocou nariadenia EÚ 1305/2013.

Súvisiace informácie

Príslušné právne predpisy EÚ týkajúce sa tabaku

Výbory

Vzhľadom na ukončenie dotácií EÚ priamo spojené s výrobou tabaku sa už výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a skupina pre občiansky dialóg neschádzajú, aby diskutovali o témach týkajúcich sa tabaku. Posledné zasadnutie výboru sa uskutočnilo v novembri 2015, posledné zasadnutie skupiny v apríli 2017.