Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Tabakas

Išsami informacija apie ES tabako augintojus, tabako gaminius, teisinį pagrindą ir susijusius komitetus.

Apžvalga

Europos Sąjungoje tabako auginama vis mažiau – 1991 m. aštuoniose ES šalyse išauginta apie 400 000 tonų, o 2018 m., dar keturioms naujoms ES šalims papildžius tabako augintojų gretas, – 140 000 tonų. 2018 m. ES tabako auginimo plotai užėmė apie 66 000 ha (perpus mažiau nei 2001 m.), veikė 26 000 tabako augintojų.

Šiuo metu tabakas auginamas 12 ES šalių. Pagrindinės augintojos yra Italija, Ispanija, Lenkija, Graikija, Kroatija, Prancūzija, Vengrija ir Bulgarija, jose išauginama 99 proc. ES tabako. Pastebima tendencija mažinti auginimo plotus, daugiausia dėl mažėjančio tabako gaminių vartojimo.

Priklausomai nuo veislės, derlingumas gali būti nuo vienos iki trijų tonų iš hektaro. Dūmuose vytintas „Virginia“ rūšies tabakas sudaro 71 proc., šviesoje ore vytintas „Burley“ rūšies tabakas – 16 proc., saulėje vytintas „Oriental“ rūšies tabakas – 7 proc. ir kitų rūšių (tamsoje ore vytintas ir virš liepsnos vytintas) tabakas – 6 proc. produkcijos.

ES išauginama mažiau nei 2 proc. pasaulyje kasmet išauginamo žaliavinio tabako. 2018 m. ES importavo apie 420 000 tonų žaliavinio tabako (didėjimo tendencija), o eksportavo 120 000 tonų žaliavinio tabako (mažėjimo tendencija).

Teisinis pagrindas

ES tabakui taikoma tvarka grindžiama Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriame pateikta žaliavinio tabako (KN kodas 2401) apibrėžtis ir nurodytos tabako sektoriuje veikiančios tarpšakinės organizacijos.

Nuo 1993 m. ES tabakui taikoma gamybos ribojimo sistema, o nuo 2010 m. sausio 1 d. ES neteikia jokių konkrečių subsidijų žaliavinio tabako auginimui. Senąją tabako subsidijų sistemą pakeitė bazinės išmokos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 ir parama kaimo plėtrai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013.

Susijusi informacija

Atitinkami ES teisės aktai dėl tabako

Komitetai

Atsižvelgiant į tai, kad nebeteikiamos tiesiogiai su tabako auginimu susijusios ES subsidijos, paskutiniai tabako klausimams skirti Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto ir Pilietinio dialogo grupės pasėlių klausimais posėdžiai įvyko atitinkamai 2015 m. lapkričio mėn. ir 2017 m. balandžio mėn.