Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Καπνός

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς και την παραγωγή καπνού στην ΕΕ, τις νομικές βάσεις και τις σχετικές επιτροπές.

Επισκόπηση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καλλιέργεια καπνού μειώνεται σταθερά από το 1991, όταν παράγονταν περίπου 400.000 τόνοι σε οκτώ χώρες της ΕΕ. Το 2018, έτος κατά το οποίο προστέθηκαν στις χώρες παραγωγής τέσσερις νέες χώρες της ΕΕ, η παραγωγή έφθασε τους 140.000 τόνους. Το 2018, η καλλιέργεια καπνού κάλυπτε 66.000 εκτάρια περίπου (τα μισά σε σχέση με το 2001) και οι ειδικευμένοι παραγωγοί ανέρχονταν σε 26.000.

Ο καπνός καλλιεργείται σήμερα σε 12 χώρες της ΕΕ. Οι κύριες χώρες παραγωγής είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, οι οποίες εξασφαλίζουν το 99% της παραγωγής καπνού στην ΕΕ. Παρατηρείται μια τάση προς μικρότερες εκτάσεις καλλιέργειας, κυρίως λόγω μείωσης της κατανάλωσης προϊόντων καπνού.

Οι αποδόσεις κυμαίνονται από έναν έως τρεις τόνους ανά εκτάριο, ανάλογα με την ποικιλία. Οι ποικιλίες «flue-cured» τύπου Virginia αντιπροσωπεύουν το 71% της παραγωγής, οι «light air cured» τύπου Burley το 16%, οι «sun cured» ή ανατολικού τύπου το 7% και οι λοιπές ποικιλίες («dark air cured» και «fire cured») το 6%.

Η ΕΕ παράγει λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής ακατέργαστου καπνού. Το 2018, η ΕΕ εισήγαγε περίπου 420.000 τόνους (με αυξητική τάση) και εξήγαγε 120.000 τόνους (με πτωτική τάση) ακατέργαστου καπνού.

Νομικές βάσεις

Το καθεστώς του καπνού στην ΕΕ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ο οποίος ορίζει τον ακατέργαστο καπνό (κωδικός ΣΟ 2401) και προβλέπει διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του καπνού.

Από το 1993, εφαρμόζεται στην ΕΕ σύστημα περιορισμού της παραγωγής καπνού και από την 1η Ιανουαρίου 2010 η ΕΕ δεν έχει χορηγήσει ειδικές επιδοτήσεις για την παραγωγή ακατέργαστου καπνού. Η παλαιά επιδότηση για τον καπνό έχει μετατραπεί σε βασικές ενισχύσεις μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του κανονισμού ( ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Σχετικές πληροφορίες

Νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον καπνό

Επιτροπές

Λόγω διακοπής των επιδοτήσεων της ΕΕ που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή καπνού, η επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και η ομάδα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για τις αροτραίες καλλιέργειες δεν έχουν πλέον συγκληθεί για να συζητήσουν θέματα σχετικά με τον καπνό μετά τις τελευταίες συνεδριάσεις τους τον Νοέμβριο του 2015 και τον Απρίλιο του 2017 αντίστοιχα.