Skip to main content
Agriculture and rural development

Tabák

Podrobné informace o producentech a produkci tabáku v EU, právním základu a příslušných výborech.

Přehled

Pěstování tabáku v Evropské unii trvale klesá od roku 1991 – tehdy se v osmi zemích EU vypěstovalo přibližně 400 000 tun. V roce 2018, kdy pěstitelských zemí tabáku bylo v EU o čtyři více, to bylo 140 000 tun. Tabák se v roce 2018 pěstoval na zhruba 66 000 ha (což je polovina rozlohy oproti roku 2001) a specializovaných producentů bylo 26 000.

V současnosti se tabák pěstuje ve dvanácti zemích EU. Jeho hlavními producenty jsou Itálie, Španělsko, Polsko, Řecko, Chorvatsko, Francie, Maďarsko a Bulharsko. Odtud pochází 99 % tabákových výrobků z EU. Vlivem zejména klesající spotřeby tabákových výrobků panuje tendence přecházet na menší pěstitelské oblasti.

Výnosy se v závislosti na odrůdě pohybují mezi jednou až třemi tunami na hektar. Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) tvoří 71 % celkové produkce, tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) 16 %, tabák sušený při denním světle (sun-cured) či orientálního typu tvoří 7 % a další odrůdy (sušené bez denního světla dark air-cured a sušené otevřeným ohněm fire-cured) 6 %.

Evropská unie produkuje méně než 2 % celosvětové roční produkce surového tabáku. V roce 2018 EU dovezla přibližně 420 000 tun surového tabáku (zde panuje rostoucí tendence) a vyvezla 120 000 (zde je tendence klesající).

Právní základ

Režim EU pro tabákové výrobky vychází z nařízení EU 1308/2013, jež definuje surový tabák (kód KN 2401) a upravuje mezioborové organizace v tabákovém průmyslu.

Od roku 1993 platí v EU pro tabák režim omezování produkce. Od 1. ledna 2010 EU neudělila na produkci surového tabáku žádnou specifickou dotaci. Původní dotace na tabák nahradily základní platby na základě nařízení EU 1307/2013 a podpora na rozvoj venkova na základě nařízení EU 1305/2013.

Související informace

Legislativa EU o tabákových výrobcích

Výbory

Vzhledem k ukončení dotací EU vázaných přímo na produkci tabáku již výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů ani skupina pro občanský dialog zaměřená na plodiny na orné půdě za účelem projednávání otázek souvisejících s tabákem nezasedají. Poslední zasedání výboru na toto téma proběhlo v listopadu 2015, poslední zasedání skupiny v dubnu 2017.