Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Tabak

Uitvoerige informatie over de tabaksproducenten en tabaksteelt in de EU, de rechtsgrondslagen en de relevante comités.

Overzicht

Sinds 1991 wordt er in de Europese Unie steeds minder tabak geteeld. Bedroeg de totale opbrengst toen nog zo'n 400.000 ton in acht landen, in 2018 was die gedaald tot 140.000 ton, hoewel er intussen vier nieuwe tabaksproducerende landen bij waren gekomen. In 2018 werd er in de EU 66.000 ha tabak verbouwd (half zo veel als in 2001) en waren er 26.000 tabakstelers.

Momenteel zijn er nog twaalf EU-landen die tabak produceren. De grootste daarvan zijn Italië, Spanje, Polen, Griekenland, Kroatië, Frankrijk, Hongarije en Bulgarije. Samen zijn zij goed voor 99% van de productie. Er is een trend in de richting van kleinere percelen. Dat komt vooral door de dalende tabaksconsumptie.

De opbrengst varieert van 1 tot 3 ton per hectare, afhankelijk van het ras. Flue cured virginiatabak is goed voor 71% van de productie, light air cured burleytabak voor 16%, sun cured of oriënttabak voor 7%, en andere variëteiten (dark air cured en fire cured) samen voor 6%.

De EU produceert minder dan 2% van de wereldwijde productie van ruwe tabak. In 2018 importeerde de EU ongeveer 420.000 ton (een stijgende trend) en exporteerde zij 120.000 ton (een dalende trend) ruwe tabak.

Rechtsgrondslagen

De belangrijkste pijler van de tabakswetgeving van de EU is EU-verordening 1308/2013, die het begrip ruwe tabak (GN-code 2401) definieert en in brancheorganisaties voor de tabakssector voorziet.

Sinds 1993 gelden er in de EU productiebeperkingen voor tabak en sinds 1 januari 2010 verleent de EU geen subsidie meer voor de productie van ruwe tabak. De oude tabakssubsidie werd omgezet in basisbetalingen op basis van EU-verordening 1307/2013 en steun voor plattelandsontwikkeling op basis van EU-verordening 1305/2013.

Meer informatie

Relevante EU-tabakswetgeving

Comités

Omdat de directe subsidies voor de tabaksteelt zijn stopgezet, hebben de laatste vergaderingen over tabak van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en de Groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld over akkerbouwgewassen in respectievelijk november 2015 en april 2017 plaatsgevonden.