Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Tobak

Podrobne informacije v zvezi s proizvajalci in proizvodnjo tobaka v EU, pravno podlago in ustreznimi odbori

Pregled

V Evropski uniji se gojenje tobaka postopoma zmanjšuje, saj se je leta 1991 v osmih državah članicah EU proizvedlo približno 400 000 ton, leta 2018 pa skupaj s štirimi novimi državami članicami proizvajalkami tobaka le 140 000 ton. Leta 2018 se je tobak v EU gojil na približno 66 000 ha (kar je polovico manj kot leta 2001) s 26 000 specializiranimi proizvajalci.

Tobak se trenutno prideluje v 12 državah članicah EU. Glavni proizvajalci so Italija, Španija, Poljska, Grčija, Hrvaška, Francija, Madžarska in Bolgarija, ki predstavljajo 99 % proizvodnje tobaka v EU. Obstaja trend v smeri manjših pridelovalnih površin, predvsem zaradi upadanja porabe tobačnih izdelkov.

Donosi se glede na sorto gibljejo med eno in tremi tonami na hektar. Z zračnim tokom sušene sorte tobaka tipa virginia predstavljajo 71 % proizvodnje, lahke zračno sušene sorte tipa burley 16 %, na soncu sušene ali orientalske sorte 7 % in druge sorte (temne zračno sušene in na dimu sušene) 6 %.

EU proizvede manj kot 2 % svetovne letne proizvodnje surovega tobaka. Leta 2018 je EU uvozila približno 420 000 ton surovega tobaka (kar kaže na naraščajoč trend) in izvozila 120 000 ton (kar kaže na padajoč trend).

Pravna podlaga

Tobačni režim EU temelji na Uredbi (EU) št. 1308/2013, ki opredeljuje surovi tobak (oznaka KN 2401) in določa medpanožne organizacije v tobačnem sektorju.

Od leta 1993 se v EU uporablja sistem omejevanja proizvodnje tobaka, od 1. januarja 2010 pa EU ni dodelila nobenih posebnih subvencij za proizvodnjo surovega tobaka. Stara subvencija za tobak je bila z Uredbo (EU) št. 1307/2013 in podporo za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 spremenjena v osnovna plačila.

Sorodne informacije

Zadevna zakonodaja EU o tobaku

Odbori

Glede na prenehanje subvencij EU, ki so neposredno povezane s proizvodnjo tobaka, Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov in skupina za civilni dialog za poljščine po svojih zadnjih sejah novembra 2015 oziroma aprila 2017 nista bila več sklicana, da bi razpravljala o vprašanjih, povezanih s tobakom.