Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Tobak

Information om tobaksproducenter och tobaksproduktion, lagar och kommittéer.

Översikt

I EU har tobaksodlingen minskat stadigt sedan 1991. Då odlades 400 000 ton tobak i åtta EU-länder. Trots att fyra nya tobaksproducerande länder anslutit sig odlades 2018 enbart 140 000 ton på 66 000 hektar (hälften jämfört med 2001), och det fanns 26 000 specialiserade producenter.

I dag odlas tobak i 12 EU-länder. De viktigaste producenterna är Italien, Spanien, Polen, Grekland, Kroatien, Frankrike, Ungern och Bulgarien. De står för nästan all produktion i EU. Då konsumtionen minskar går trenden mot mindre odlingar.

Avkastningen är mellan en och tre ton per hektar, beroende på sort. Värmetorkad Virginiatobak står för 71 % av produktionen, ljus lufttorkad Burleytobak för 16 %, soltorkad Orientaltobak för 7 % och övriga sorter (mörk lufttorkad och eldtorkad) för 6 %.

EU står för mindre än 2 % av råtobaksproduktionen i världen. År 2018 importerade EU cirka 420 000 ton (uppåtgående trend) och exporterade 120 000 ton (nedåtgående trend) råtobak.

Lagstiftning

EU:s tobakslagar grundar sig på EU-förordning 1308/2013, som innehåller en definition av råtobak (KN-nummer 2401) och regler för branschorganisationer inom tobakssektorn.

Sedan 1993 har produktionen av tobak begränsats i EU och sedan den 1 januari 2010 stöder EU inte längre produktion av råtobak. Det gamla tobaksstödet omvandlades till grundstöd genom EU-förordning 1307/2013 och till landsbygdsutvecklingsstöd genom EU-förordning 1305/2013.

Läs mer

EU:s tobakslagstiftning

Kommittéer

Eftersom EU inte längre beviljar stöd till tobak har kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket och gruppen för civil dialog om jordbruksgrödor inte längre träffats för att diskutera tobaksfrågor. De sista mötena hölls i november 2015 och i april 2017.