Skip to main content
Agriculture and rural development

Tupakka

Yksityiskohtaiset tiedot EU:n tupakantuottajista ja -tuotannosta, oikeusperustoista ja asianomaisista komiteoista.

Yleiskatsaus

Euroopan unionissa tupakanviljely on vähentynyt tasaisesti vuodesta 1991 alkaen. Tuolloin tuotanto oli kahdeksassa EU-maassa noin 400 000 tonnia, mutta vuonna 2018 enää 140 000 tonnia. Kyseisenä vuonna neljä uutta EU-maata liittyi tuottajamaihin. Vuonna 2018 tupakkaa viljeltiin EU:ssa noin 66 000 hehtaarilla (puolet vähemmän kuin vuonna 2001) ja erikoistuneita tuottajia oli 26 000.

Tupakkaa viljellään nykyään 12 EU-maassa. Suurimmat tuottajat ovat Italia, Espanja, Puola, Kreikka, Kroatia, Ranska, Unkari ja Bulgaria. Niiden osuus EU:n tupakantuotannosta on 99 %. Viljelyalueet ovat pienenemässä, mikä johtuu lähinnä tupakkatuotteiden kulutuksen vähenemisestä.

Satomäärät vaihtelevat lajikkeesta riippuen yhdestä kolmeen tonniin hehtaarilta. Lajikkeiden ”Flue-cured” Virginia osuus tuotannosta on 71 %, lajikkeiden ”light-air-cured” Burley 16 %, lajikkeiden ”sun-cured” tai ”itämainen laatu” 7 % ja muiden lajikkeiden (”dark-air-cured” ja ”fire-cured”) 6 %.

EU:n osuus maailman raakatupakan vuosituotannosta on alle 2 %. Vuonna 2018 EU toi raakatupakkaa noin 420 000 tonnia (tuonti osoittaa kasvusuuntaa) ja vei 120 000 tonnia (vienti osoittaa laskusuuntaa).

Oikeusperustat

EU:n tupakkajärjestelmän perustana on asetus (EU) N:o 1308/2013, jossa esitetään raakatupakan määritelmä (CN-koodi 2401) ja säädetään tupakka-alan toimialakohtaisista organisaatioista.

EU:ssa on vuodesta 1993 lähtien sovellettu tuotannon rajoittamisjärjestelmää, eikä EU ole 1. tammikuuta 2010 alkaen enää myöntänyt erityistukia raakatupakan tuotantoon. Vanha tupakkatuki on korvattu perustuellaasetuksella (EU) N:o 1307/2013 ja maaseudun kehittämistuella asetuksella (EU) N:o 1305/2013.

Lisätietoa

EU:n tupakkalainsäädäntö

Komiteat

Koska tupakantuotantoon suoraan liittyvät EU:n tuet on lakkautettu, maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä käsittelevää komiteaa ei ole enää kutsuttu keskustelemaan tupakkaan liittyvistä kysymyksistä marraskuussa 2015 pidetyn kokousten jälkeen eikä peltokasveja käsittelevää kansalaisvuoropuheluryhmää huhtikuussa 2017 pidetyn kokouksen jälkeen.