Skip to main content
Agriculture and rural development

Tabaka

Detalizēta informācija par ES tabakas ražotājiem un produkciju, juridiskais pamats un attiecīgās komitejas.

Pārskats

Kopš 1991. gada tabakas audzēšanas apjoms Eiropas Savienībā ir pastāvīgi samazinājies. Tolaik astoņās ES valstīs tika izaudzēti aptuveni 400 000 tonnu, bet 2018. gadā, kad ražotājvalstu lokam bija pievienojušās četras jaunas ES valstis, – vairs tikai 140 000 tonnu. 2018. gadā tabakas stādījumi Eiropas Savienībā aizņēma aptuveni 66 000 ha, tātad divreiz mazāku platību nekā 2001. gadā, un nozarē darbojās 26 000 ražotāju.

Patlaban tabaku audzē 12 ES valstīs. Galvenās ražotājvalstis, kas saražo 99 % no ES tabakas produkcijas, ir Itālija, Spānija, Polija, Grieķija, Horvātija, Francija, Ungārija un Bulgārija. Audzēšanas platībām ir tendence samazināties, un galvenais iemesls tam ir tabakas izstrādājumu patēriņa kritums.

Atkarībā no šķirnes ražība sasniedz vienu līdz trīs tonnas no hektāra. Dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa tabaka veido 71 % produkcijas, ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa tabaka – 16 %, saulē kaltēta vai austrumu tipa tabaka – 7 %, bet citu šķirņu tabaka (ēnā kaltēta tumšā tabaka un karstumā kaltēta tabaka) – 6 %.

ES ražo mazāk nekā 2 % no pasaulē gadā saražotās jēltabakas. 2018. gadā ES importēja aptuveni 420 000 tonnu (pieaugoša tendence), bet eksportēja 120 000 tonnu (lejupejoša tendence) jēltabakas.

Juridiskais pamats

ES tabakas režīma pamatā ir Regula (ES) Nr. 1308/2013, kurā definēta jēltabaka (KN kods 2401) un paredzētas starpnozaru organizācijas tabakas nozarē.

Kopš 1993. gada Eiropas Savienībā uz tabaku attiecas ražošanas ierobežojumu sistēma, un kopš 2010. gada 1. janvāra īpašas subsīdijas jēltabakas ražošanai ES vairs nav piešķīrusi. Līdzšinējās tabakai paredzētās subsīdijas ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013 tika pārveidotas par pamata maksājumiem, bet ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013 – par atbalstu lauku attīstībai.

Saistīta informācija

Attiecīgie ES tiesību akti par tabaku

Komitejas

Tā kā ar tabakas ražošanu tieši saistīto ES subsīdiju izmaksāšana ir pārtraukta, Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja un pilsoniskā dialoga grupa, kas nodarbojas ar laukaugu jautājumiem, kopš to pēdējām sanāksmēm, kuras notika, attiecīgi, 2015. gada novembrī un 2017. gada aprīlī, vairs nav sasauktas, lai apspriestu ar tabaku saistītus jautājumus.