Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Rozvoj produkce rostlinných bílkovin v EU

Zpráva

Evropská komise zkoumá, jak využít potenciál produkce bílkovinných plodin v EU a reagovat na potřeby zemědělců, výrobců a spotřebitelů.

Produkce a získávání rostlinných bílkovin pro zemědělsko-potravinářské odvětví jsou opakovaně tématem politických diskusi na úrovni EU. Zpráva o rozvoji rostlinných bílkovin v EU hodnotí situaci v oblasti poptávky a nabídky bílkovinných plodin v Unii a zkoumá možnosti, jak dále rozvíjet jejich produkci ekonomicky i environmentálně vyhovujícím způsobem. Shrnuje rovněž analýzu tohoto odvětví v EU, kterou provedla Komise.

22. LISTOPADU 2018
Report: Development of plant proteins in the European Union

Souvislosti

V únoru 2018 byl proveden průzkum mezi zúčastněnými stranami s cílem posoudit současnou situaci v Unii. Komise poté zorganizovala čtyři pracovní semináře o rostlinných bílkovinách, na kterých se diskutovalo o výzkumu a inovacích, agronomických postupech a přínosech pro životní prostředí, o dodavatelských řetězcích v odvětví EU a poptávce v různých segmentech trhu. V listopadu 2018 byla během konference na vysoké úrovni byla předložena a projednána výsledná zpráva.

Mezi nejběžnější bílkovinné plodiny patří sója, luštěniny (zrniny a pícniny) a olejniny. Jako zdroj aminokyselin jsou rostlinné bílkoviny nepostradatelnou složkou krmiva pro hospodářská zvířata, a proto mají v zemědělství EU zásadní postavení. Kromě toho jsou stále častěji konzumovány i jako potravina (celosvětová roční míra růstu je téměř 7 %). V Unie je však bílkovinných plodin nedostatek a většina toho, co evropské zemědělství potřebuje, se musí dovážet.

Další rozvoj produkce rostlinných bílkovin v EU může být pro zemědělce a producenty potravin a krmiv nejen ekonomicky přínosný, ale může přinést řadu výhod i pro životní prostředí a klima. Bílkovinné plodiny především vážou atmosférický dusík v půdě, a proto hrají důležitou úlohu v udržitelnějším koloběhu dusíku v přírodě.

Rozvoj odvětví rostlinných bílkovin v EU však naráží na určité potíže, zejména:

  • agronomické podmínky v Evropě nejsou pro velkoobjemovou produkci rostlinných bílkovin optimální
  • hospodářská ziskovost těchto plodin v Evropě
  • konkurenceschopnost bílkovinných plodin v EU ve srovnání s dováženými rostlinnými bílkovinami
  • konkurence ve využívání orné půdy
  • nedostatek výzkumu v oblasti šlechtění, agronomických postupů a různého využití.

Společná zemědělská politika již zavedla řadu opatření, která v posledních letech přímo či nepřímo podporují produkci bílkovinných plodin v EU. Patří sem ekologizační opatření prosazující plochy využívané v ekologickém zájmu a diverzifikaci plodin, dobrovolná podpora vázaná na produkci a výzkum a inovace, například prostřednictvím pracovní skupiny EIP-AGRI.

Konference na vysoké úrovni

Zpráva byla předložena a projednána na konferenci na vysoké úrovni, která se konala ve Vídni ve dnech 22. a 23. listopadu 2018. Tuto akci spolupořádalo rakouské předsednictví Rady EU a do diskuse se zapojili i poslanci Evropského parlamentu.

19. PROSINCE 2018
Conference report - The development of plant proteins in the European Union

Průzkum mezi zúčastněnými stranami

Samotnému vypracování zprávy o rozvoji produkce rostlinných bílkovin v Evropě předcházel průzkum mezi zúčastněnými stranami. Z jeho výsledků vyplývá, že v celé EU je o toto téma veliký zájem. Na dotazník odpovědělo celkem více než 440 odborníků z 26 členských států. Průzkum rovněž potvrdil, že na rozvoji produkce bílkovinných plodin v Unii by se měli společně podílet správní orgány, zemědělci a průmyslová odvětví.

Documents

 

18. LISTOPADU 2019
Factsheet – EU Legumes benefit people and the planet

Aktuality