Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Taimsete valkude kasutuse arendamine ELis

Aruanne

Euroopa Komisjon uurib võimalusi, kuidas kasutada ära taimsete valkude tootmise potentsiaali ELis, vastates põllumajandusettevõtjate, -tootjate ja tarbijate vajadustele.

Taimsete valkude tootmine ja hankimine põllumajandus- ja toidusektori jaoks on ELi tasandil korduvalt põhjustanud poliitilisi arutelusid. Aruandes taimsete valkude kasutamise arendamise kohta Euroopa Liidus vaadeldakse taimsete valkude pakkumise ja nõudlusega seotud olukorda ELis ning uuritakse võimalusi nende tootmise edasiseks arendamiseks majanduslikult tõhusal ja keskkonnahoidlikul viisil. Selles tehakse ka kokkuvõte komisjoni korraldatud ELi valgusektori analüüsist.

22. NOVEMBER 2018
Report: Development of plant proteins in the European Union

Taustteave

Veebruaris 2018 avaldati sidusrühmade uuring, et hinnata praegust olukorda ELis. Komisjon korraldas seejärel neli taimsete valkude alast seminari, et arutada teadusuuringuid ja innovatsiooni, agronoomiatavasid ja keskkonnakasu, tarneahelat ELi sektoris ja nõudlust eri turusegmentides. Aruannet tutvustati ja arutati novembris 2018 toimunud kõrgetasemelise konverentsi raames.

Kõige levinumad valgurikkad kultuurid on sojauba, liblikõielised (teravili ja sööt) ning õliseemned. Kariloomade aminohapete allikaks olevad taimsed valgud on loomasööda oluline osa ning seega on need ELi põllumajanduse jaoks hädavajalikud. Lisaks tarbitakse neid üha enam inimtoiduna – aastane kasvumäär kogu maailmas on peaaegu 7%. Vaatamata sellele valitseb ELis taimsete valkude osas suur puudujääk. EL impordib suurema osa põllumajandussektorile vajalikest taimsetest valkudest.

Taimsete valkude tootmise edasiarendamine ELis ei too mitte ainult majanduslikku kasu põllumajandusettevõtjatele ja -tootjatele, vaid ka mitmesuguseid keskkonna- ja kliimaeeliseid. Eelkõige aitavad valgurikkad taimed kaasa atmosfäärse lämmastiku fikseerimisele mullas ja seetõttu mängivad need olulist rolli kestlikumas lämmastikuringes.

Siiski on juba kindlaks tehtud mõned probleemkohad ELi taimse valgu sektori arendamisel. Muu hulgas on need järgmised:

  • agronoomilised tingimused Euroopas, mis ei ole optimaalsed taimsete valkude suuremahuliseks tootmiseks;
  • nende kultuuride majanduslik tasuvus Euroopas;
  • ELi valgurikaste kultuuride konkurentsivõime võrreldes imporditud taimsete valkudega;
  • konkurents seoses põllumajandusmaa kasutamisega;
  • aretamise, agronoomiatavade ja eri kasutusviiside alaste teadusuuringute puudus/vähesus.

Ühise põllumajanduspoliitikaga nähakse juba ette mitmesuguseid meetmeid, mis on viimaste aastate jooksul kas otseselt või kaudselt soodustanud taimsete valkude tootmist ELis. Need hõlmavad rohestamismeetmeid, mis edendavad ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid ja põllukultuuride mitmekesistamist, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetust ning teadusuuringuid ja innovatsiooni näiteks EIP-AGRI teemarühma vahendusel.

Kõrgetasemeline konverents

Aruannet esitleti ja arutati 22. ja 23. novembril 2018 Austrias Viinis korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil. Ürituse korraldas ELi eesistujariik Austria ja Euroopa Parlament osales aruteludes.

19. DETSEMBER 2018
Conference report - The development of plant proteins in the European Union

Sidusrühmade uuring

Aruande ettevalmistused algasid sidusrühmade uuringuga. Selle tulemused näitasid, et kogu ELis on teema vastu suur huvi. Küsimustikule vastas enam kui 440 asjaomase valdkonna eksperti 26-st liikmesriigist. Uuring kinnitas ka seda, et taimsete valkude kasutuse arendamine Euroopas peaks olema ametiasutuste, põllumajandustootjate ja tööstuse ühine jõupingutus.

Documents

 

18. NOVEMBER 2019
Factsheet – EU Legumes benefit people and the planet