Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Poročilo

Evropska komisija preučuje, kako izkoristiti potencial proizvodnje beljakovinskih rastlin v EU in se odzvati na potrebe kmetov, proizvajalcev in potrošnikov.

Proizvodnja in pridobivanje rastlinskih beljakovin za agroživilski sektor sta večkrat spodbudila politično razpravo na ravni EU. Poročilo o razvoju rastlinskih beljakovin v Evropski uniji vsebuje pregled stanja ponudbe in povpraševanja po rastlinskih beljakovinah v EU ter proučuje možnosti za nadaljnji razvoj njihove proizvodnje na gospodaren in okolju prijazen način. Vključuje tudi analizo sektorja beljakovin v EU, ki jo je izvedla Komisija.

22. NOVEMBER 2018
Report: Development of plant proteins in the European Union

Osnovne informacije

Februarja 2018 je bila izvedena anketa med deležniki za oceno trenutnih razmer v EU. Komisija je nato pripravila štiri delavnice o rastlinskih beljakovinah, na katerih so razpravljali o raziskavah in inovacijah, kmetijskih praksah in okoljskih koristih, dobavni verigi na ravni EU in povpraševanju v različnih tržnih segmentih. Komisija je poročilo predstavila in obravnavala novembra 2018 na konferenci na visoki ravni.

Najbolj razširjene rastline, bogate z beljakovinami, so soja, stročnice (žita in krma) in oljnice. Rastlinske beljakovine, ki so vir aminokislin za rejne živali, so bistveni sestavni del živalske krme in zato zelo pomembne za kmetovanje v EU. Poleg tega se čedalje bolj uporabljajo v prehrani ljudi z letno stopnjo rasti skoraj 7 % na svetovni ravni. Vendar EU beleži velik primanjkljaj rastlinskih beljakovin in uvaža za večino potreb kmetijskega sektorja EU.

Nadaljnji razvoj proizvodnje rastlinskih beljakovin v EU ne prinaša samo gospodarskih koristi za kmete in proizvajalce hrane in krme, temveč tudi številne okoljske in podnebne prednosti. Beljakovinske rastline zlasti prispevajo k vezavi dušika v tleh in imajo zato pomembno vlogo v bolj trajnostnem ciklu dušika.

Kljub temu obstajajo nekatere težave v razvoju sektorja rastlinskih beljakovin v EU, denimo:

  • agronomske razmere v Evropi niso optimalne za obsežno proizvodnjo rastlinskih beljakovin
  • omejena gospodarska donosnost teh pridelkov v Evropi
  • slabša konkurenčnost beljakovinskih rastlin EU v primerjavi z uvoženimi rastlinskimi beljakovinami
  • veliko povpraševanje po rabi obdelovalnih površin
  • pomanjkanje raziskav o vzreji, agronomskih praksah in različnih načinih uporabe

Skupna kmetijska politika že zagotavlja vrsto ukrepov, ki so v zadnjih letih neposredno ali posredno spodbujali proizvodnjo rastlinskih beljakovin v EU. Med njimi so tudi zeleni ukrepi, ki spodbujajo uporabo površin z ekološkim pomenom in diverzifikacijo posevkov, prostovoljno vezano podporo ter raziskave in inovacije, denimo v okviru ciljne skupine EIP-AGRI.[node:90029:url][node:101188:url]

Konferenca na visoki ravni

Komisija je poročilo predstavila 22. in 23. novembra 2018 na konferenci na visoki ravni na Dunaju. V razpravi na konferenci, ki jo je pomagalo organizirati avstrijsko predsedstvo EU, je sodeloval tudi Evropski parlament.

19. DECEMBER 2018
Conference report - The development of plant proteins in the European Union

Anketa med deležniki

Priprave na poročilo o razvoju rastlinskih beljakovin v Evropi so se začele z anketo med deležniki. Rezultati ankete so pokazali veliko zanimanje za to temo po vsej EU. Na vprašalnik je odgovorilo več kot 440 strokovnjakov iz 26 držav članic. Anketa je tudi potrdila, da bi si morali državni organi, kmetje in industrija skupaj prizadevati za razvoj rastlinskih beljakovin v Evropi.

Documents

 

18. NOVEMBER 2019
Factsheet – EU Legumes benefit people and the planet

Novice