Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Perutnina

Informacije o pregledu perutnine v EU, tržnih ukrepih in standardih, trgovinskih ukrepih, spremljanju trga, pravni podlagi in odborih 

Pregled

Evropska unija je ena največjih svetovnih proizvajalk perutninskega mesa in neto izvoznica perutninskih proizvodov z letno proizvodnjo v višini približno 13,4 milijona ton.

EU uvaža perutninske proizvode visoke vrednosti, vključno s prsmi in perutninskimi pripravki, predvsem iz Brazilije, Tajske in Ukrajine, izvaža pa perutninske proizvode nižje vrednosti.

Perutnina je del skupne ureditve trgov med državami članicami EU, ki ima več funkcij. Med drugim zagotavlja varnostno mrežo na kmetijskih trgih in določa minimalne zahteve glede kakovosti. Rejci perutnine lahko prejmejo tudi dohodkovno podporo v obliki neposrednih plačil.

Tržni ukrepi in standardi

EU na perutninskih trgih ne posreduje redno, vendar so možni izredni ukrepi za podporo trgu v primeru bolezni živali ali izgube zaupanja potrošnikov.

EU je razvila tržne standarde za perutnino, da bi z njimi izboljšala kakovost proizvoda, zaščitila potrošnike in zagotovila skladnost standardov na celotnem trgu EU.

Ti standardi določajo podrobna pravila, ki jih je treba upoštevati pri perutninskih proizvodih za trženje v EU. Na splošno določajo:

  • prodajne oznake;
  • razvrstitev po kakovosti;
  • omejitve tehnično neizogibne vsebnosti vode v perutninskem mesu, ki se absorbira med predelavo;
  • opredelitve in označevanje različnih alternativnih metod reje perutnine.

Sorodne informacije

Razlaga tržnih ukrepov

Trgovinski ukrepi

Uvozna dovoljenja

Za uvoz perutnine, proizvedene v tretjih državah, v EU so potrebna dovoljenja, kar je še ena metoda, ki jo Evropska komisija uporablja za spremljanje trgovinskih tokov. Uvoz je dovoljen le, če so upoštevani standardi EU glede zdravja živali in varnosti hrane.

Uvozne dajatve

Za uvoz perutnine iz tretjih držav veljajo uvozne dajatve, s katerimi EU zagotavlja, da lahko domači gospodarski subjekti v tem sektorju na notranjem trgu EU konkurirajo tretjim državam.

Tarifne kvote

Uvoz poteka prek sistema tarifnih kvot, ki se lahko dodelijo posameznim ali pa vsem državam (erga omnes). Obseg kvot se lahko letno spremeni zaradi načrtovanega povečanja, novih pogajanj ali pristopov k EU.

Dodatne uvozne dajatve

Za izravnavo morebitnih negativnih učinkov na trg EU se lahko uporabijo dodatne uvozne dajatve za perutninsko meso, če imajo uvoženi proizvodi nižjo ceno od tiste, ki jo je EU sporočila Svetovni trgovinski organizaciji (sprožitvena cena).

Tržni standardi

Uvoženo perutninsko meso mora biti v skladu s tržnimi standardi EU, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 543/2008. Uredba določa, da mora uvoženo perutninsko meso z nekaterimi neobveznimi navedbami imeti spremni certifikat, ki ga izda pristojni organ države porekla, ki potrjuje, da je meso v skladu s tržnimi standardi EU.

Združeno kraljestvo* je v skladu z Uredbo obvestilo Komisijo o svojih pristojnih organih.

* brez poseganja v uporabo Uredbe Komisije (ES) št. 543/2008 za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko v skladu s členom 5(4), Prilogo 2, točko 31 Protokola o Irski in Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

Pravna podlaga

Člen 220 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vzpostavlja skupno ureditev trgov za kmetijske proizvode in v členu 220 navaja ukrepe v zvezi z boleznimi živali in izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin.

Uredba Komisije (ES) št. 543/2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 o določitvi pravil glede uradnih obvestil o cenah in proizvodnji.

Spremljanje trga

EU spremlja trg perutnine, da bi odkrila nestabilnost na trgu, kmetom in predelovalcem zagotovila točne informacije o tržnih razmerah ter pomagala pri odločanju v zvezi z javno politiko. 

Spremljanje trga v praksi

Vsaka država članica EU mora vsako sredo najpozneje do 12.00 (po bruseljskem času) Komisiji predložiti prodajno ceno v klavnicah ali veleprodajne cene, zabeležene na reprezentativnih trgih za cele piščance razreda A (znane kot „65-odstotne piščance“), ali za drugačno obdelavo celega piščanca, če je ta bolj reprezentativna.

Sorodne informacije

Odbori

Za zagotovitev, da Evropska komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Evropske komisije.

Strokovna skupina za kmetijske trge se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja in trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog o živinoreji še naprej pomaga Komisiji pri ohranjanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih s perutnino.

Dokumenti

29. MAREC 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Prenesi