Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Păsări de curte

Sectorul avicol din UE. Măsuri de piață și standarde. Măsuri comerciale. Monitorizarea pieței. Temei juridic. Comitete. 

Prezentare generală

Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din lume și un exportator net de produse avicole, cu o producție anuală de aproximativ 13,4 milioane de tone.

În general, UE importă produse cu valoare ridicată (ex. piept de pasăre, preparate din carne de pasăre) în principal din Brazilia, Thailanda și Ucraina și exportă produse cu valoare mai mică.

Păsările de curte fac parte din organizarea comună a piețelor între țările UE, care are mai multe funcții. De exemplu, oferă o plasă de siguranță pentru piețele agricole și stabilește cerințe minime de calitate. În același timp, crescătorii de păsări pot beneficia de sprijin pentru venit sub formă de plăți directe.

Măsuri de piață și standarde de comercializare

De obicei, UE nu intervine pe piețele avicole. Uneori însă sunt necesare măsuri excepționale de sprijinire a pieței, de exemplu atunci când apar boli animale și scade încrederea consumatorilor.

UE aplică standarde de comercializare pentru păsările de curte. Ele sunt concepute pentru a îmbunătăți calitatea produselor, pentru a proteja consumatorii și pentru a asigura uniformitatea pe întreaga piață a UE.

Standardele stabilesc norme detaliate pe care trebuie să le îndeplinească produsele avicole pentru a putea fi comercializate în UE. În general, acestea prevăd:

  • denumiri comerciale;
  • categoria de calitate;
  • conținutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul prelucrării;
  • definițiile și etichetarea diferitelor metode alternative de producție a produselor avicole.

Informații pe aceeași temă

Ce sunt măsurile de piață

Măsuri comerciale

Licențe de import

Păsările de curte importate din afara UE fac obiectul unor licențe – o altă metodă utilizată de Comisia Europeană pentru a monitoriza fluxurile comerciale. Importurile sunt permise numai dacă respectă standardele UE în materie de sănătate animală și siguranță alimentară.

Taxe la import

Importurile de păsări de curte din țări din afara UE sunt supuse taxelor la import. Acestea îi permit UE să se asigure că operatorii săi economici din același sector pot concura pe piața internă a UE cu țări din afara UE.

Contigente tarifare

Importurile sunt organizate printr-un sistem de contingente tarifare. Unele se bazează pe alocări specifice anumitor țări, în timp ce altele sunt deschise tuturor țărilor (erga omnes). Volumele anuale ale contingentelor se pot modifica în funcție de creșterea programată, de eventuale noi negocieri sau de o eventuală aderare la UE.

Taxe suplimentare la import

Importurilor de carne de pasăre li se pot aplica taxe de import suplimentare pentru a contrabalansa eventualele efecte nefavorabile asupra pieței UE. Aceste taxe se aplică atunci când produsele importate au un preț mai mic decât nivelul notificat de UE Organizației Mondiale a Comerțului (prețul de declanșare).

Standarde de comercializare

Carnea de pasăre importată trebuie să respecte standardele de comercializare ale UE prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei. Conform regulamentului, carnea de pasăre importată care poartă anumite indicații facultative trebuie să fie însoțită de un certificat emis de autoritatea competentă din țara de origine care să ateste conformitatea cu standardele de comercializare ale UE.

Așa cum o cere regulamentul, Regatul Unit* a notificat Comisiei autoritățile sale competente.

* fără a aduce atingere aplicării Regulamentului (CE) nr. 543/2008 al Comisiei Regatului Unit și în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), punctul 31 din anexa 2 la Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).

Temei juridic

Articolul 220 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – instituie o organizare comună a piețelor pentru produsele agricole, cu măsuri privind bolile animalelor și pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor.

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei – stabilește norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei – stabilește norme cu privire la notificările privind prețurile și producția.

Monitorizarea pieței

UE monitorizează piața avicolă pentru a identifica eventuale instabilități ale pieței, pentru a furniza informații exacte fermierilor și prelucrătorilor cu privire la situația pieței și pentru a contribui la luarea deciziilor în materie de politici publice. 

Monitorizarea pieței în practică

Fiecare țară din UE trebuie să prezinte Comisiei, în fiecare miercuri până la ora 13.00 (ora României) prețul de vânzare practicat de unitățile de abatorizare sau prețul cu ridicata constatat pe piețele reprezentative pentru puii întregi din clasa A, denumiți «pui 65 %», sau pentru un alt mod de prezentare a puilor întregi, dacă este mai reprezentativ.

Informații pe aceeași temă

Comitete

Diferite comitete, compuse din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a verifica în ce măsură își exercită Comisia responsabilitatea de a adopta acte de punere în aplicare sub controlul țărilor UE.

Grupul de experți privind piețele agricole se reunește periodic pentru a discuta despre domenii precum evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul de dialog civil privind producția animalieră asistă Comisia în menținerea unui dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de păsări de curte.

Documente

29 MARTIE 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Descărcați