Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Perad

Informacije o pregledu stanja peradi u EU-u, tržišnim mjerama i normama, trgovinskim mjerama, praćenju tržišta, važećim propisima i odborima. 

Pregled

Europska unija jedan je od najvećih proizvođača mesa peradi na svijetu i neto izvoznik proizvoda od peradi, a godišnje proizvodi približno 13,4 milijuna tona.

EU uvozi visokokvalitetne proizvode od peradi, uključujući meso prsa i pripravke od peradi, uglavnom iz Brazila, Tajlanda i Ukrajine, a izvozi proizvode od peradi niže kvalitete.

Perad je dio zajedničke organizacije tržišta zemalja EU-a, koja ima nekoliko funkcija. Među njima su i pružanje zaštitnog mehanizma za poljoprivredna tržišta te utvrđivanje minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete. Peradari mogu dobiti i potporu dohotku u obliku izravnih plaćanja.

Tržišne mjere i tržišni standardi

EU rutinski ne intervenira na tržištima peradi, ali izvanredne mjere potpore tržištu moguće su u slučajevima bolesti životinja i gubitka povjerenja potrošača.

EU ima tržišne standarde za perad; osmišljeni su kako bi se poboljšala kvaliteta proizvoda, zaštitili potrošači i zajamčili dosljedni standardi na cijelom tržištu Unije.

Tim se standardima utvrđuju detaljna pravila koja moraju zadovoljiti proizvodi od peradi da bi bili stavljeni na tržište u EU-u. Općenito njima se utvrđuju:

  • prodajne oznake
  • ocjenjivanje kvalitete;
  • granice tehnički neizbježnog sadržaja vode u mesu peradi, koji se apsorbira tijekom prerade;
  • definicije i označavanje raznih alternativnih metoda proizvodnje peradi.

Povezane informacije

Objašnjenje tržišnih mjera

Trgovinske mjere

Uvozne dozvole

Perad proizvedena izvan EU-a i uvezena mora imati uvoznu dozvolu – to je još jedna metoda kojom Europska komisija prati trgovinske tokove. Uvoz je dopušten samo ako je u skladu s normama EU-a o zdravlju životinja i sigurnosti hrane.

Uvozne carine

Uvoz peradi iz zemalja izvan Unije podliježe uvoznim pristojbama. S pomoću tih uvoznih pristojbi EU se brine da se njegovi gospodarski subjekti u tom sektoru mogu na unutarnjem tržištu EU-a natjecati s državama koje nisu članice EU-a.

Carinske kvote

Uvoz se organizira u okviru sustava carinskih kvota, koje mogu vrijediti za pojedinačne zemlje ili biti otvorene za sve zemlje (erga omnes). Količine u kvotama mogu se mijenjati po godinama zbog planiranog povećanja, novih pregovora ili pristupanja EU-u.

Dodatne uvozne carine

Dodatne uvozne pristojbe mogu se primjenjivati na uvoz mesa peradi da se kompenzira eventualni nepovoljni učinak na tržište EU-a. Te se pristojbe primjenjuju ako uvezeni proizvodi imaju nižu cijenu od one koju je EU prijavio WTO-u (inicijalna cijena).

Tržišni standardi

Uvezeno meso peradi mora biti u skladu s tržišnim standardima EU-a iz Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008. Uredbom se propisuje da je uz uvezeno meso peradi s određenim neobveznim oznakama obvezno dostaviti potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo države podrijetla o usklađenosti s tržišnim standardima EU-a.

U skladu s tom uredbom Ujedinjena Kraljevina* je obavijestila Komisiju o svojim nadležnim tijelima.

* Ne dovodeći u pitanje primjenu Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008 na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu s člankom 5. stavkom 4. i točkom 31. Priloga 2. Protokolu o Irskoj i Sjevernoj Irskoj uz Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 7.).

Pravna osnova

Uredbom (EU) 1308/2013, člankom 220. uspostavlja se zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, a u članku 220. navode se mjere koje se odnose na bolesti životinja i gubitak povjerenja potrošača zbog rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja ili bilja

Uredbom Komisije (EZ) br. 543/2008 utvrđuju se detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za meso peradi.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185 utvrđuju se pravila u vezi s obavještavanjem o cijenama i proizvodnji.

Praćenje tržišta

Unija nadzire tržište peradi da bi utvrdila nestabilnost tržišta, pružila točne informacije poljoprivrednicima i prerađivačima o stanju na tržištu te pomogla pri donošenju odluka o javnim politikama. 

Praćenje tržišta u praksi

Svaku srijedu najkasnije do podneva (po briselskom vremenu) svaka država članica EU-a mora Komisiji dostaviti prodajnu cijenu u klaonicama ili veleprodajnu cijenu zabilježenu na reprezentativnim tržištima za cijele piliće klase A („65 % pilići”) ili za neku drugu obradu pilića ako je reprezentativnija.

Povezane informacije

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina dužnost donošenja provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Stručna skupina za poljoprivredna tržišta redovito se sastaje i raspravlja o temama kao što su razvoj cijena na tržištu, proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina za građanski dijalog o uzgoju životinja pomaže Komisiji u održavanju redovitog dijaloga o svim pitanjima povezanima s peradi.

Dokumenti

29. OŽUJKA 2022.
UK: competent authorities for poultry marketing standards

Novosti