Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Βόειο κρέας

Πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των μέτρων στήριξης της αγοράς, την παρακολούθηση της αγοράς και τις νομικές βάσεις για τον τομέα του βοείου κρέατος.

Επισκόπηση

Η ΕΕ, με περίπου 78 εκατομμύρια βοοειδή, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς βοείου κρέατος. Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της με εισοδηματικές ενισχύσεις. Επιπλέον, η ΕΕ χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα στήριξης της αγοράς για τη σταθεροποίηση των αγορών βοείου κρέατος, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Μέτρα στήριξης της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί μέτρα δημόσιας παρέμβασης για τη στήριξη των τιμών του βοείου κρέατος εάν, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση τιμή της αγοράς σε κάποια χώρα της ΕΕ ή σε κάποια περιφέρεια χώρας της ΕΕ είναι χαμηλότερη από 2,224 ευρώ ανά τόνο. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης εάν παρατηρηθεί μείωση των μέσων τιμών, σημαντική μεταβολή του κόστους παραγωγής ή άλλος παράγοντας που μεταβάλει σημαντικά τα περιθώρια και είναι επιζήμιος για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η ΕΕ δύναται επίσης να λαμβάνει έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς όταν απαιτείται δημόσια στήριξη λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ασθενειών των ζώων ή απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η ΕΕ στηρίζει επίσης τους παραγωγούς βοείου κρέατος μέσω ειδικών εξαιρέσεων που ισχύουν για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του βοείου κρέατος. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του βοείου κρέατος μπορούν να διαπραγματεύονται τον όγκο της προσφοράς.

Σχετικές πληροφορίες

Λίγα λόγια για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά

Οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Εμπόριο με χώρες εκτός ΕΕ

Οι εισαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ οργανώνονται με βάση ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις μπορεί να είναι ανοικτές για όλες τις χώρες («Εrga omnes») ή να αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά. Η διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης ή να ρυθμίζεται βάσει συστήματος πιστοποιητικών.

Πρότυπα εμπορίας της ΕΕ για το βόειο κρέας που εφαρμόζονται από χώρες εκτός ΕΕ

Οι χώρες εκτός ΕΕ που επιθυμούν να διαθέσουν βόειο κρέας από βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ για το βόειο κρέας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 566/2008 της Επιτροπής.

Κάθε χώρα εκτός ΕΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης πρέπει να ορίσει αρμόδια αρχή (ή αρχές) ή, ελλείψει αυτής, ανεξάρτητο τρίτο φορέα, για την έγκριση και τον έλεγχο κατάλληλου συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εν λόγω ζώων. Το σύστημα αυτό παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ηλικία των ζώων και διασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων εμπορίας της ΕΕ. Επιπλέον, η χώρα εκτός ΕΕ πρέπει να παράσχει κατάλογο των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργεί ελέγχους για την επαλήθευση της τήρησης των προτύπων εμπορίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το Ηνωμένο Βασίλειο* έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές του και έχει υποβάλει κατάλογο των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργεί ελέγχους.

* με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 566/2008 της Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το παράρτημα 2 σημείο 31 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1182 όσον αφορά τις ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1184 όσον αφορά τους κανόνες για την αναφορά των τιμών της αγοράς για το βόειο κρέας.

Παρακολούθηση της αγοράς

Η ΕΕ παρακολουθεί την αγορά βοείου κρέατος ώστε να εντοπίζει πιθανές αστάθειες της αγοράς, να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους γεωργούς και στους μεταποιητές σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και να συμβάλλει στη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης των σφαγίων, το οποίο, μαζί με την αναφορά των τιμών και άλλων στατιστικών στοιχείων, αποτελεί τη βάση του συστήματος παρακολούθησης των τιμών της ΕΕ. Χρησιμοποιείται επίσης για την ταξινόμηση των σφαγίων στα σφαγεία και για τη δίκαιη πληρωμή των παραγωγών.

Σχετικές πληροφορίες

Προοπτικές

Παρατηρητήριο της αγοράς

Επιτροπές

Διάφορες επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους της κυβέρνησης και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέρχονται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων υπόκειται στον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

Η επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών συνεδριάζει τακτικά για να συζητήσει θέματα όπως η εξέλιξη των τιμών της αγοράς, η παραγωγή και το εμπόριο στην ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η ομάδα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και ομάδα εργασίας για τα ζωικά προϊόντα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διατήρηση τακτικού διαλόγου για όλα τα θέματα που αφορούν το βόειο κρέας.

Documents

 

6 ΜΆΙΟΣ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση

 

10 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Τηλεφόρτωση

 

29 ΜΆΡΤΙΟΣ 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Εκδηλώσεις