Skip to main content
Agriculture and rural development

Data og analyse

Ajourførte oplysninger om landbrugsmarkederne, tildelingen af midler og økonomien i landbrug og landdistrikter.

Markeder

Overvågning af prissituationen og markedsudsigterne for landbrugsråvarer og fødevarer.

Finansiering

Tal for den fælles landbrugspolitiks budget og udgifter fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Dataportalen for landbrugsfødevarer

Indgående information om landbrugsmarkeder, økonomi og handel på nationalt plan og EU-plan samt data vedrørende den fælles landbrugspolitik.

EU's markedsobservatorier

Markedsudsigter

Relaterede links

Landbrug efter land

Oplysninger om den fælles landbrugspolitik i hvert EU-land, faktablade om EU-landene og faktablade om udvikling af landdistrikter.

Handel og international politikanalyse

Oplysninger om statistikker, handels- og politikanalyser, rapporter om overvågning af landbrugsfødevarer og undersøgelser, der skal sikre, at målene for den fælles landbrugspolitik bliver nået.

Landbrugsmarkeder og -priser

Prisovervågning, prognoser, briefinger og rapporter om markedsudviklingen for landbrugsråvarer og fødevarer i EU.