Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

De strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027 følger en præstations- og resultatbaseret tilgang, der er bygget op om ti målsætninger, som udgør rammerne for EU-landenes strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Planerne kombinerer målrettede interventioner rettet mod specifikke behov og opfyldelsen af målsætningerne på EU-plan.

De strategiske planer kort fortalt

Den fælles landbrugspolitik 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023. Dette markerede starten på gennemførelsen af de 28 godkendte strategiske planer under den fælles landbrugspolitik i 27 EU-lande (EU-landene har hver én strategisk plan undtagen Belgien, som har én for Flandern og én for Vallonien).

I november 2023 offentliggjorde Europa-Kommissionen en vurdering af de strategiske planers evne til at opfylde målsætningerne for den fælles landbrugspolitik. Rapporten bygger på oplysningerne i disse planer og på kvalitative vurderinger af de potentielle virkninger af medlemslandenes valg. Denne foreløbige vurdering sammenfatter de kombinerede bidrag fra de interventioner, som EU-landene har planlagt for at opfylde de specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik og de seks EU-dækkende mål i den grønne pagt vedrørende:

 • En mere retfærdig indkomst for landbrugerne og bevarelse af liv i landdistrikterne
 • Miljø og klimaindsatsen
 • Social bæredygtighed og samfundsmæssige prioriteter som f.eks. dyrevelfærd.

Det fremgår også af rapporten, at der er områder, hvor planerne samlet set kunne have vist et højere ambitionsniveau eller fulgt mere optimale tilgange.

Vurdering

23. NOVEMBER 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Undersøgelser

Kommissionens vurdering bygger på undersøgelser foretaget af et eksternt organ:

Vurderingen bygger også på Kommissionens oversigt over de godkendte strategiske planer: 

Læs mere i vores præsentation af kortlægningen og analysen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og vores faktablad (PDF).

Strategiske planer under den fælles landbrugspolitik efter land

Via linkene kommer du til: 

 • oversigten over den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik, som Europa-Kommissionen har godkendt for hvert enkelt EU-land 
 • dokumenterne vedrørende den formelle godkendelsesproces
 • de årlige præstationsrapporter.

Med de årlige aktivitetsrapporter overvåger Europa-Kommissionen de resultater, udgifter, output og resultater, som EU-landene har opnået takket være deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. EU-landene skal indsende deres rapporter senest den 15. februar hvert år, der omfatter resultaterne fra det foregående år.

CSP overview facts and figures
Generelle publikationer26. juni 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Baggrund

De strategiske planers rolle

På nationalt plan gennemfører EU-landene den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027 med en strategisk plan. Hver plan indeholder en række målrettede interventioner, der skal tilgodese EU-landets specifikke behov, og som samtidig skal sikre konkrete resultater med hensyn til målsætningerne på EU-plan og bidrage til at opfylde ambitionerne i den europæiske grønne pagt.

Under godkendelsesprocessen vurderede Kommissionen, om EU-landenes strategiske planer bidrager til og er i overensstemmelse med EU's lovgivning og forpligtelser vedrørende klima og miljø, herunder forpligtelserne i jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien.

Kommissionen hjalp undervejs EU-landene med at udarbejde deres strategiske planer, og målet var at sikre:

 • at EU-landene får det fulde udbytte af den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027 og af dennes instrumenter, så de kan støtte deres landbrugere i omstillingen til mere bæredygtige fødevaresystemer
 • at hver enkelt strategisk plan indeholder en interventionsstrategi, der beskriver, hvordan det pågældende EU-land vil gøre brug af instrumenterne under den fælles landbrugspolitik til at nå dennes målsætninger, samtidig med at ambitionerne i den grønne pagt opfyldes.

Se også

Analyse af politiske mål

Tidslinje

 1. 1. januar 2023

  Den fælles landbrugspolitik 2023-2027 træder i kraft med starten på gennemførelsen af de strategiske planer i de 27 EU-lande.

 2. 14. december 2022

  Europa-Kommissionen godkender alle 28 strategiske planer (to for Belgien og én for hvert af de andre EU-lande), og det markerer starten på den nye fælles landbrugspolitik, der træder i kraft den 1. januar 2023.

 3. Senest den 31. maj 2022

  Kommissionen har sendt breve med bemærkninger til alle de 28 udkast til strategiske planer, som EU-landene har fremlagt. 

 4. 31. december 2022

  Dette er fristen for de 27 EU-landes indsendelse af deres strategiske planer.

 5. Senest den 31. december 2020

  Kommissionen giver hvert enkelt EU-land målrettede anbefalinger vedrørende dets strategiske plan.

Retsgrundlag

Godkendelsesproceduren var baseret på kriterierne i forordning (EU) 2021/2115 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik.

Dokumenter

23. NOVEMBER 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19. APRIL 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14. DECEMBER 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19. JULI 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1. APRIL 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18. DECEMBER 2020
Kommunikation: Kommissionens henstillinger til medlemsstaterne vedrørende deres strategiske plan for den fælles landbrugspolitik
18. DECEMBER 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17. DECEMBER 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7. MAJ 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal

Arrangementer

 • Udstillinger
 • fredag 26. juli 2024, 09:00 - mandag 29. juli 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Eksternt arrangement