Skip to main content
Agriculture and rural development

Den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik handler om mad, miljø og landområder.

Den fælles landbrugspolitik er et partnerskab mellem samfund og landbrug, der sikrer en stabil forsyning af fødevarer, beskytter landbrugernes indtægter, værner om miljøet og bevarer aktiviteten i landdistrikterne.

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023.

Oversigt

Oversigt over formålet med, historien bag og gældende regler i den fælles landbrugspolitik og, hvordan den støtter EU's landbrug og Europas fødevaresikkerhed.

Indkomststøtte

EU fremmer fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug gennem indkomststøtte til landbrugere.

Finansiering af den fælles landbrugspolitik

For at imødekomme behovene hos landbrugere, skovbrugere og landdistrikter sørger Europa-Kommissionen for, at finansieringen af den fælles landbrugspolitik er retfærdig, tilstrækkelig og gennemsigtig.

Udvikling af landdistrikterne

Den fælles landbrugspolitik understøtter landdistrikternes dynamik og økonomiske levedygtighed gennem finansiering og initiativer, der styrker udviklingen af landdistrikterne.

Strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

I fokus

Relaterede links

Markeder

Data og analyser vedrørende landbrugsmarkederne.