Skip to main content
Agriculture and rural development

Den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik handler om mad, miljø og landområder.

Den fælles landbrugspolitik er et partnerskab mellem samfund og landbrug, der sikrer en stabil forsyning af fødevarer, beskytter landbrugernes indtægter, værner om miljøet og bevarer aktiviteten i landdistrikterne.

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023.

a young farming couple holding a chicken

Oversigt

Oversigt over formålet med, historien bag og gældende regler i den fælles landbrugspolitik og, hvordan den støtter EU's landbrug og Europas fødevaresikkerhed.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet

Indkomststøtte

EU fremmer fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug gennem indkomststøtte til landbrugere.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background

Finansiering af den fælles landbrugspolitik

For at imødekomme behovene hos landbrugere, skovbrugere og landdistrikter sørger Europa-Kommissionen for, at finansieringen af den fælles landbrugspolitik er retfærdig, tilstrækkelig og gennemsigtig.
A farmer monitoring his crop in a greenhouse

CAP Strategic Plans

De nationale strategiske planer kombinerer en bred vifte af lokale mål og målsætninger på EU-plan for at kunne levere målrettede, håndgribelige resultater.

Udvikling af landdistrikterne

I fokus

Relevante links

Markeder

Data og analyser vedrørende landbrugsmarkederne.

Arrangementer

  • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

  • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)