Skip to main content
Agriculture and rural development

Forskning og innovation

Forskning og innovation er helt afgørende for at sikre, at EU kan tackle de udfordringer, det står over for, og samtidig fortsætte med at nå sine politiske mål.

Forskning og innovation inden for landbruget i EU styres af en langsigtet strategisk tilgang, der fokuserer på at skabe værdi fra jorden gennem bæredygtig primærproduktion og fremme innovation i landdistrikterne. Det er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af bl.a. klimaændringer, miljøforringelse og tab af biodiversitet.

Horisont Europa

Horisont Europa øger virkningen af EU's forskning og innovation ved at støtte og gennemføre EU's politikker og samtidig tackle globale udfordringer.

Missioner

EU-missionerne vil understøtte Europas omstilling til et grønnere, sundere, mere inklusivt og modstandsdygtigt kontinent.

Digitalisering

EU's "digitale årti" vil sætte mennesker og virksomheder i stand til at gå en menneskecentreret, bæredygtig og fremgangsrig digital fremtid i møde.