Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Bedriftsrådgivningsordningen

Formålet med bedriftsrådgivningsordningen

Alle lande i EU har en bedriftsrådgivningsordning. Den hjælper landbrugerne med bedre at forstå og overholde EU's regler om miljø, folkesundhed, dyresundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand.

Informationer i bedriftsrådgivningsordningen

Bedriftsovervågningsordningen informerer om:

 • forpligtelser på bedriftsniveau som resultat af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand ("krydsoverensstemmelse")
 • landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet og for bevarelsen af landbrugsarealer ("forgrønnelse")
 • tiltag, som er omfattet af programmer for udvikling af landdistrikterne, og som skal modernisere landbrug, forbedre konkurrenceevnen, øge sektorintegrationen, skabe innovation, udvide markedsorienteringen og fremme iværksætteri
 • kravene om effektiv og bæredygtig vandanvendelse og vandbeskyttelse
 • brug af plantebeskyttelsesmidler
 • integreret bekæmpelse af skadegørere.

Bedriftsrådgivningsordningen kan desuden informere om:

 • omstilling af bedrifter og diversificering af deres økonomiske aktivitet
 • risikostyring og forebyggelse af naturkatastrofer, katastrofale hændelser og dyre- og plantesygdomme
 • mindstekrav for betalinger til miljø- og klimavenligt landbrug, som rækker ud over de obligatoriske normer og mindstekrav for gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, også for økologisk landbrug
 • modvirkning af og tilpasning til klimaforandringerne, biodiversitet og vandbeskyttelse

EU-landene sørger for, at der er en klar adskillelse mellem rådgivning til landbrugere og kontrol af den rette tildeling af indkomststøtte.

Den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027

I juni 2021 blev en aftale indgået om en reform af den fælles landbrugspolitik (FLP) efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Denne aftale blev formelt vedtaget den 2. december 2021, og den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023.

Under den fælles landbrugspolitik 2023-2027 vil konditionalitets- og miljøordningerne afspejle de højere ambitioner på miljøområdet og bidrage til opfyldelse af målene i den europæiske grønne pagt. Det omfatter etablering af miljøordninger, som skaber stærkere incitamenter til at anvende klima- og miljøvenlige metoder i landbruget.

Se også

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)

Retsgrundlag

Gennemførelsen af bedriftsrådgivningsordningen reguleres af:

Arrangementer

 • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

 • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)
 • Livestreaming tilgængelig