Skip to main content
Agriculture and rural development

Finansiering af den fælles landbrugspolitik

For at imødekomme behovene hos landbrugere, skovbrugere og landdistrikter sørger Europa-Kommissionen for, at finansieringen af den fælles landbrugspolitik er retfærdig, tilstrækkelig og gennemsigtig.

Arrangementer

  • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

  • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)