Skip to main content
Agriculture and rural development

Forsyningskæden for landbrugsfødevarer

Styring af fødevarekæden – hvordan man kan styrke landbrugernes stilling i forsyningskæden.

Fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

agricultural land with an overlay of a data chart

Oversigt over fødevareforsyning og -sikkerhed

Denne oversigt indeholder data for overvågning og vurdering af fødevareforsyningen og fødevaresikkerheden i EU. Den omfatter også eksterne kilder, der fungerer som et varslingssystem.

EU's landbrugsfødevaresektor på de globale markeder