Skip to main content
Agriculture and rural development

Beskæftigelse og vækst i landdistrikterne

Beskæftigelse og vækst i landdistrikterne

Oversigter med oplysninger om BNP pr. indbygger, beskæftigelsesfrekvens, andelen af fattige, landbrugernes indkomst og landbrugsfødevaresektorens andel af den samlede beskæftigelse.

Politikmålsætning

Udkast til rapport om centrale emner vedrørende beskæftigelse, vækst, fattigdom, landbrugsfødevaresektoren og problemer i landdistrikterne.

Arrangementer