Skip to main content
Agriculture and rural development

Agricultura

Despre agricultura ecologică, indicațiile geografice și sistemele de calitate, produsele de origine animală și vegetală...

Produse de origine animală

Legislația UE reglementează producția, exportul și importul de diverse produse de origine animală pe teritoriul țărilor europene.

Sistemul de consiliere agricolă

Sistemul de consiliere agricolă îi ține la curent pe fermieri cu privire la evoluția normelor care reglementează bunele practici agricole și care trebuie să ajungă să fie respectate de toți fermierii din UE.

Agricultură ecologică

Norme și politici legate de agricultura ecologică. Certificări ecologice. Sprijin și criterii de acordare a sprijinului pentru agricultura ecologică.

Certificare

Certificări de calitate pentru produse agricole și alte produse alimentare. Registre. Protecție și control.

Tineri fermieri

Subiecte în prim-plan

Linkuri conexe

Cercetare și inovare

Cercetarea și inovarea creează noi cunoștințe și tehnologii pentru agricultură și silvicultură.

Observatoarele piețelor

Au fost înființate observatoare ale piețelor pentru a face față mai bine volatilității pieței și pentru a citi la timp semnalele pieței.