Skip to main content
Agriculture and rural development

Politica agricolă comună în țara mea

Despre punerea în practică a politicii agricole comune (PAC) în fiecare țară din UE.

Noua PAC le oferă țărilor UE o mai mare flexibilitate pentru adaptarea măsurilor la condițiile locale.

Performanța politicii agricole

Indicatorii, evaluările, studiile și rapoartele contribuie la urmărirea performanței politicii agricole comune și analizează cum este distribuit sprijinul pentru venit.

Planurile strategice PAC

Planurile strategice PAC ale țărilor UE vor combina o serie de intervenții specifice pentru a răspunde nevoilor lor specifice și pentru a obține rezultate tangibile în raport cu obiectivele de la nivelul UE.

Dezvoltare rurală

Linkuri conexe

Noua PAC este foarte importantă pentru asigurarea unui viitor durabil al agriculturii și silviculturii din UE.

Beneficiarii care primesc finanțare fie prin intermediul autorităților naționale și regionale, fie direct de la Comisie.