Skip to main content
Agriculture and rural development

Date și analize

Informații la zi despre piețele agricole, alocarea fondurilor și economia fermelor și a zonelor rurale.

Piețe

Monitorizarea situației prețurilor și a perspectivelor pieței de mărfuri agricole și produse alimentare.

Finanțare

Cifre privind bugetul și cheltuielile PAC din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Portalul de date agroalimentare

Informații detaliate despre piețele agricole, economia și comerțul la nivel național și european și date referitoare la PAC.

Observatoarele piețelor europene

Perspectivele pieței

Linkuri conexe

Agricultura pe țări

Informații despre PAC în fiecare țară din UE. Fișe informative pe țări. Fișe informative privind dezvoltarea rurală.

Piețe și prețuri agricole

Monitorizarea prețurilor, perspective, informări și rapoarte privind evoluția pieței produselor agricole de bază și a alimentelor în UE.