Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Carne de miel, oaie și capră

Informații detaliate privind importurile, comerțul, măsurile de piață, temeiurile juridice, monitorizarea pieței și comitetele pentru carnea de oaie și de capră.

Prezentare generală

Există peste 70 de milioane de ovine și caprine în Uniunea Europeană (85 % ovine și 15 % caprine), adesea crescute în zone vulnerabile din punct de vedere economic, cum ar fi regiunile muntoase. Mieii îngrășați (cei care depășesc 13 kg) sunt produși în Irlanda, mieii neîngrășați, în regiunile sudice (Grecia, Italia etc.), iar în Spania și Franța, ambele tipuri. Principalii crescători de caprine sunt Grecia, Spania, Franța și România. UE îi sprijină pe fermieri prin plăți de sprijin pentru venit.

Importurile reprezintă 20 % din consumul UE de carne de miel, oaie și capră. Noua Zeelandă este cel mai mare furnizor al UE în domeniu, cu 80 % din importuri, urmată de Australia și țările Mercosur. Exporturile UE reprezintă aproximativ 10 % din producția sa totală și în timp ce ovinele vii sunt comercializate în principal în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, carnea de oaie este livrată în special în Extremul Orient.

Măsuri de piață pentru carnea de oaie și capră

Sectorul cărnii de oaie și de capră este acoperit de organizarea comună a piețelor. Prin urmare, UE poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată și are, de asemenea, competența de a utiliza măsuri excepționale de sprijinire a pieței atunci când anumite circumstanțe specifice impun acordarea sprijinului public, de exemplu, în cazul bolilor animale sau al pierderii încrederii consumatorilor. 

Informații pe aceeași temă

Ce sunt măsurile de piață

6 MAI 2020
COVID-19: emergency private storage measures

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră.

Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1182 prevede o grilă voluntară de clasificare a carcaselor de ovine.

Monitorizarea pieței

UE menține un sistem de raportare a prețurilor la mieii îngrășați și neîngrășați, a producției și a informațiilor comerciale. O grilă voluntară de clasificare a carcaselor de oaie este prevăzută, de asemenea, de Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1182.

Comisia Europeană publică săptămânal o situație a piețelor cărnii de oaie și capră și elaborează rapoarte pe termen scurt și mediu, care includ perspective, tendințe, evoluții și așteptări generale pentru acest sector.

Informații pe aceeași temă

Prețuri săptămânale

Situația pieței

12 IUNIE 2024
Dashboard: Sheep meat

Schimburile comerciale cu țările din afara UE

Pe lângă taxele standard la import, importurile de carne de oaie și de capră pot fi efectuate în cadrul unui sistem de contingente tarifare alocate unei anumite țări sau deschise tuturor („Erga omnes”). Volumele contingentare sunt stabilite în Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 1354/2011. Utilizarea diferitelor cote este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene.

Informații pe aceeași temă

Baza de date cu contingente tarifare

Contingente pe țări

Comitete

Diferite comitete, alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta despre domenii precum evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul de dialog civil și grupul de lucru privind produsele de origine animală asistă Comisia în menținerea unui dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de carnea de oaie și de capră.