Skip to main content
Agriculture and rural development

Lapte și produse lactate

Prezentare generală

Uniunea Europeană este un producător important de lapte și produse lactate, acestea făcând parte din organizarea comună a piețelor (OCP).

Producția de lapte are loc în toate țările UE și reprezintă o proporție semnificativă din valoarea producției agricole a UE. În UE, producția totală de lapte este estimată la aproximativ 155 de milioane de tone pe an. Principalii producători sunt Germania, Franța, Polonia, Țările de Jos, Italia și Irlanda. Împreună, acestea reprezintă aproape 70 % din producția de lapte a UE.

Șeptelul de vaci de lapte din UE a scăzut în ultimii ani, deoarece randamentul laptelui pe cap de vacă s-a îmbunătățit. În 2020, în UE erau aproximativ 20 de milioane de vaci, fiecare producând în medie 7 300 kg de lapte.

Efectivele de animale de fermă și de vaci de lapte variază enorm, la fel ca și randamentele. Cu toate acestea, pe măsură ce sectorul produselor lactate se dezvoltă în întreaga UE, s-au redus variațiile de randament și disparitățile tehnice. Producătorii mai puțin avansați recuperează rapid decalajul față de cei care s-au restructurat și modernizat înaintea lor.

Intervenția pe piață

Pentru a proteja sectorul laptelui în perioadele de mari perturbări ale pieței, se utilizează o serie de mecanisme. Intervenția pe piață, în special, oferă o plasă de siguranță în cazul unui dezechilibru grav al pieței, sub forma unei intervenții publice și a unui ajutor pentru depozitarea privată.

Intervenția publică

Într-o intervenție publică, autoritățile publice cumpără bunuri și le depozitează până când condițiile de piață permit repunerea lor pe piață. În cazul sectorului produselor lactate, intervenția publică este disponibilă pentru unt și lapte praf degresat.

În fiecare an, în perioada 1 martie-30 septembrie, operatorii privați pot oferi, pentru cumpărare la un preț fix, o cantitate maximă de 109 000 t de lapte praf degresat și 50 000 t unt care respectă cerințe specifice de calitate. După atingerea acestor volume, intervenția continuă prin licitație până la sfârșitul perioadei de intervenție.

Stocurile de intervenție publică sunt vândute din nou pe piață printr-o procedură de licitație deschisă de Comisia Europeană.

Agențiile de plăți din țările UE sunt responsabile de gestionarea și asigurarea controlului operațiunilor legate de măsurile de intervenție din sectorul laptelui și al produselor lactate.

List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Descărcați

Ajutoarele pentru depozitarea privată

Ajutorul pentru depozitarea privată este un alt mecanism prin care UE protejează sectorul produselor lactate de perturbările pieței. În sectorul produselor lactate, acest sprijin este disponibil pentru unt, lapte praf degresat și brânzeturi cu denumire de origine protejată (DOP) / indicație geografică protejată (IGP).

Acest ajutor susține o parte din costurile de depozitare pe durata pe care produsele sunt retrase temporar de pe piață. Declanșarea acordării ajutoarelor pentru depozitare privată nu este automată (spre deosebire de intervenția publică) și necesită adoptarea unui regulament al Comisiei.

Sistemele de depozitare privată a untului și a laptelui praf degresat finanțează de obicei costurile de depozitare pe o perioadă de cel puțin 90 de zile și de cel mult 210 zile (acest lucru este definit în regulamentul Comisiei prin care se lansează sistemul). Ajutoarele cuprind, de obicei, o rată fixă pe tonă, plus o sumă zilnică pe tonă.

Comerțul cu țările terțe

UE este un exportator important de produse lactate și este cel mai mare exportator de brânzeturi și de lapte praf degresat din lume. Exporturile de produse lactate în cadrul anumitor contingente deschise de țări terțe sunt condiționate de eliberarea unei licențe de export.

În plus, se aplică un regim de import pentru intrarea produselor lactate în UE. Importurile preferențiale fac obiectul unor licențe de import și, în general, al unei taxe la import (tarif). Mai multe acorduri comerciale, multilaterale și bilaterale, au determinat importuri preferențiale cu taxe reduse sau zero, în special sub formă de contingente de import.

Cerințele din cadrul regimurilor de export și import pentru produsele lactate sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei, ambele adoptate la 17 decembrie 2019.

Pachetul privind laptele

„Pachetul privind laptele”, introdus în 2012, constă dintr-o serie de instrumente de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare în sectorul produselor lactate și de creștere a rezilienței acestuia după încheierea sistemului de cote în 2015.

Contracte scrise între producătorii de lapte și unitățile de prelucrare a laptelui

Țările UE pot face obligatorii contractele scrise între fermieri și unitățile de prelucrare a laptelui și obligă cumpărătorii de lapte să ofere fermierilor o durată minimă a contractului. Contractele ar trebui încheiate înainte de livrare și ar trebui să conțină elemente specifice, cum ar fi:

 • prețul
 • volumul
 • durata
 • modalitățile de plată
 • colectarea
 • normele privind cazurile de forță majoră.

Toate aceste elemente ar trebui să fie negociate în mod liber între părți, iar fermierii pot refuza o durată minimă de contract.

Negociere colectivă prin intermediul organizațiilor de producători

Fermierii se pot asocia în cadrul organizațiilor de producători, care pot negocia colectiv termenii contractuali (în cadrul anumitor limite cantitative, pentru a nu denatura concurența), inclusiv prețul laptelui crud.

Informații pe aceeași temă

Publicarea cantităților de lapte crud produs

Norme pentru organizațiile interprofesionale

Normele specifice ale UE pentru organizațiile interprofesionale din sectorul laptelui le permit actorilor din lanțul de aprovizionare al produselor lactate să se angajeze într-un dialog și să desfășoare o serie de activități comune. Aceste activități se referă, printre altele, la:

 • promovare
 • cercetare
 • inovarea
 • îmbunătățirea calității.

Scopul este de a obține o mai mare transparență și de a avea o mai bună înțelegere în ceea ce privește producția și piața.

Reglementarea ofertei de brânzeturi cu DOP/IGP

Țărilor UE li se permite, în anumite condiții, să aplice norme de reglementare a ofertei de brânzeturi cu DOP/IGP, la cererea unei organizații de producători, a unei organizații interprofesionale sau a unui grup DOP/IGP. Această măsură vizează asigurarea valorii adăugate și a calității brânzeturilor cu DOP sau IGP, care sunt deosebit de importante pentru regiunile rurale vulnerabile.

Instrumentul se aplică în prezent pentru următoarele brânzeturi:

 • Asiago (IT)
 • Beaufort (FR)
 • Comté (FR)
 • Grana Padano (IT)
 • Gruyère (FR)
 • Parmigiano Reggiano (IT)
 • Pecorino Romano (IT)
 • Reblochon (FR)
 • Morbier (FR)
 • Abondance (FR)
 • Emmental de Savoie (FR)
 • Tomme de Savoie (FR).

Informații pe aceeași temă

Indicațiile geografice și sistemele de calitate, pe scurt

Raportul din 2016 referitor la Pachetul privind laptele

Evoluția situației pieței produselor lactate și implementarea dispozițiilor Pachetului privind laptele

Evoluția situației privind piața laptelui și produsele lactate

Implementation of the Milk Package
English
(912.58 KB - PDF)
Descărcați

Temei juridic

Temeiul juridic pentru sectorul laptelui și al produselor lactate din UE este dat de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor agricole și de următoarele regulamente:

Măsuri excepționale

Pot fi utilizate măsuri ad-hoc excepționale în perioadele de perturbare gravă a pieței. Temeiul juridic este dat de articolele 219-222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind OCP.

Având în vedere situația fără precedent cauzată de criza provocată de pandemia de COVID-19, Comisia a aprobat derogări temporare de la normele UE în materie de concurență, de care au putut beneficia toți fermierii din țările UE. Statele membre aveau obligația de a notifica adoptarea lor. Franța a notificat punerea în aplicare a acestor măsuri în sectorul produselor lactate.

Standarde de comercializare

Pe lângă standardele de comercializare pentru grăsimile tartinabile, se aplică definițiile, denumirile și denumirile comerciale specifice următoarelor produse:

Monitorizarea pieței

Observatorul pieței laptelui din UE furnizează date și informații cu privire la sectorul laptelui. Acesta urmărește și analizează tendințele trecute și actuale la nivel global și european în diverse domenii, cum ar fi:

 • producția
 • cererea și oferta
 • costurile de producție
 • perspectivele pieței.

Comitete

Diferite comitete, alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei, se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta despre domenii precum evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul în UE și în țările din afara ei.

Documente

 

COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Descărcați

 

COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Descărcați

 

Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Descărcați