Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Planurile strategice PAC

PAC 2023-2027 urmează o abordare bazată pe performanță și rezultate, construită în jurul a zece obiective, care încadrează planurile strategice PAC ale țărilor UE. Aceste planuri combină intervenții specifice care răspund la anumite nevoi și îndeplinesc obiectivele la nivelul UE.

Pe scurt

Politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2023-2027 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. Acest lucru a marcat începutul punerii în aplicare a celor 28 de planuri strategice PAC aprobate în 27 de țări ale UE (statele membre ale UE au fiecare câte un plan strategic, cu excepția Belgiei, care are unul pentru Flandra și unul pentru Valonia).

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a publicat o evaluare a punerii în aplicare a planurilor strategice PAC în relație cu îndeplinirea obiectivelor PAC. Raportul se bazează pe informațiile cuprinse în planurile naționale PAC, precum și pe evaluări calitative ale efectelor potențiale ale alegerilor făcute de statele membre. Această evaluare preliminară sintetizează contribuțiile combinate ale intervențiilor planificate de țările UE pentru a aborda obiectivele specifice ale PAC și cele șase obiective ale Pactului verde la nivelul UE privind:

 • venituri mai echitabile pentru fermieri și menținerea dinamicii zonelor rurale
 • mediul și acțiunile climatice
 • sustenabilitatea socială și așteptările societății, cum ar fi bunăstarea animalelor.

Raportul recunoaște, de asemenea, domeniile în care planurile ar fi putut, în mod colectiv, să dea dovadă de un nivel mai ridicat de ambiție sau să urmărească abordări mai optime.

Evaluare

23 NOIEMBRIE 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Studii

Evaluarea Comisiei se bazează pe studiile efectuate de un organism extern:

Evaluarea se bazează, de asemenea, pe prezentarea generală a Comisiei cu privire la planurile strategice PAC aprobate: 

Informații suplimentare sunt disponibile într-o prezentare privind cartografierea și analiza planurilor strategice PAC și într-o fișă informativă (PDF).

Planurile strategice PAC pe țări

Accesați linkurile pentru a consulta: 

 • prezentarea generală a planului strategic PAC aprobat de Comisia Europeană pentru fiecare țară din UE 
 • documentele referitoare la procesul formal de aprobare
 • rapoartele anuale privind performanța.

Prin intermediul rapoartelor anuale, Comisia Europeană monitorizează performanța, cheltuielile, realizările și rezultatele obținute de țările UE datorită planurilor lor strategice PAC. Țările UE au obligația de a-și prezenta, până la data de 15 februarie a fiecărui an, rapoartele anuale privind performanța care acoperă rezultatele anului precedent.

CSP overview facts and figures
Publicații generale26 iunie 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Context

Rolul planurilor strategice PAC

Țările UE pun în aplicare PAC 2023-2027 cu un plan strategic PAC la nivel național. Fiecare plan combină o gamă largă de intervenții specifice care răspund nevoilor statului membru respectiv și oferă rezultate concrete în raport cu obiectivele de la nivelul UE și cu ambițiile Pactului verde european.

În cadrul procesului de aprobare, Comisia a analizat dacă planurile strategice PAC ale țărilor UE contribuie la legislația și angajamentele UE în materie de climă și mediu și dacă sunt în concordanță cu acestea, inclusiv cele prevăzute de strategia „De la fermă la consumator” și de strategia privind biodiversitatea.

Comisia a sprijinit țările UE pe parcursul întregului proces de pregătire a planurilor strategice PAC, astfel încât:

 • țările UE să poată valorifica pe deplin PAC 2023-2027 și instrumentele acesteia pentru a sprijini agricultorii în tranziția către o sustenabilitate sporită a sistemelor noastre alimentare
 • fiecare plan strategic PAC să includă o strategie de intervenție care explică modul în care fiecare țară din UE va utiliza instrumentele PAC pentru a atinge obiectivele acesteia, în conformitate cu ambițiile Pactului verde.

Alte informații

Analiza obiectivelor de politică

Calendar

 1. 1 ianuarie 2023

  Intră în vigoare politica agricolă comună pentru perioada 2023-2027, odată cu începerea punerii în aplicare a planurilor strategice PAC în cele 27 de țări ale UE.

 2. 14 decembrie 2022

  Comisia Europeană aprobă toate cele 28 de planuri strategice (unul pentru fiecare țară din UE și două pentru Belgia), marcând lansarea noii politici agricole comune, programată pentru data de 1 ianuarie 2023.

 3. Până la 31 mai 2022

  Comisia a finalizat trimiterea de scrisori conținând observații cu privire la toate cele 28 de proiecte de planuri strategice PAC prezentate de țările UE. 

 4. 31 decembrie 2022

  Termenul până la care cele 27 de state membre ale UE trebuie să își prezinte planurile strategice PAC.

 5. Până la 31 decembrie 2020

  Comisia a furnizat fiecărei țări din UE recomandări adaptate referitoare la planul său strategic pentru politica agricolă comună.

Temei juridic

Procesul de aprobare s-a bazat pe criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/2115 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de țările UE în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC).

Documente

23 NOIEMBRIE 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19 APRILIE 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14 DECEMBRIE 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19 IULIE 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1 APRILIE 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18 DECEMBRIE 2020
Comunicare: Recomandările Comisiei către statele membre în ceea ce privește planul lor strategic pentru PAC
18 DECEMBRIE 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17 DECEMBRIE 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7 MAI 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal

Evenimente

 • Expoziții
 • vineri, 26 iulie 2024, 09:00 - luni, 29 iulie 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Eveniment extern