Skip to main content
Agriculture and rural development

Politica agricolă comună

Politica agricolă comună (PAC) a fost creată pentru produsele noastre alimentare, pentru mediul nostru și pentru zonele noastre rurale.

PAC este un parteneriat între societate și agricultură, care asigură o aprovizionare stabilă cu alimente, protejează veniturile fermierilor și mediul și menține vitalitatea zonelor rurale.

Noua politică agricolă comună: 2023-2027

Prezentare generală

Despre obiectivele, istoria și normele actuale ale PAC. Cum susține PAC fermierii din UE și securitatea alimentară a Europei.

Sprijinul pentru venit

UE promovează securitatea alimentară și agricultura durabilă acordând sprijin pentru venit fermierilor.

Finanțarea PAC

Pentru a răspunde nevoilor agricultorilor, silvicultorilor și comunităților rurale, Comisia Europeană se asigură că politica agricolă comună este finanțată în mod echitabil, amplu și transparent.

Agri-food supply chain

Reglementarea lanțului de aprovizionare agroalimentar. Cum se poate consolida poziția agricultorilor în cadrul acestui lanț.

Dezvoltare rurală

PAC susține dinamismul și viabilitatea economică a zonelor rurale prin finanțare și acțiuni în sprijinul dezvoltării rurale.

Planurile strategice PAC

Subiecte în prim-plan

Linkuri conexe

Piețe

Date și analize referitoare la piețele agricole.