Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Cereale, plante oleaginoase, culturi proteice și orez

Protecția agricultorilor din UE și a sectorului agricol prin politici privind intervenția pe piață, prin măsuri comerciale, legislație și monitorizarea pieței

Prezentare generală

UE este cel mai mare producător și comerciant de cereale din lume. Având în vedere importanța sectorului, UE își susține agricultorii prin sprijinul pentru venit, prin intervențiile pe piață și prin politica comercială, toate aceste cu ajutorul politicii agricole comune (PAC). Treptat, susținerea s-a îndepărtat de cantitatea și obiectul producției, devenind decuplată – adică plățile nu mai sunt legate de cantitatea produsă.

Diferitele culturi arabile sunt integrate în prezent în organizarea comună unică a pieței, iar politica UE este limitată la două componente principale:

  • intervenția Comisiei Europene și ajutorul pentru depozitarea privată
    La un moment dat, statele cumpărau stocuri de cereale și orez și le păstrau în depozite de stat pentru a-i proteja pe fermieri de prețurile prea mici de pe piață. Această măsură se mai aplică acum doar în caz de urgență, ca plasă de siguranță pentru agricultori.
  • măsurile comerciale
    Anual, aproximativ 20 % din producția de grâu a UE este exportată. În același timp, UE importă cantități mari de semințe oleaginoase, hrană pentru animale și orez. Pentru aceste sectoare, pot fi solicitate licențe de import și export, precum și plăți ale unui tarif comercial. Cu toate acestea, având în vedere angajamentele asumate de UE în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, sunt în vigoare o serie de contingente tarifare fixe de import cu un nivel redus sau zero al taxelor.

Cereale

Grâul reprezintă principala cultură de cereale din UE – peste o jumătate din producție. Din restul de 50 %, câte o treime revine porumbului și respectiv orzului. Ultima treime reunește cerealele cultivate în cantități mai mici, cum ar fi secara, ovăzul și alacul.

Cerealele din UE sunt utilizate în principal pentru hrana animalelor (aproape două treimi); o treime este direcționată către consumul uman și numai 3 % este utilizată pentru biocombustibili.

Oleaginoase și culturi proteice

Principalele oleaginoase cultivate în UE sunt rapița (59 %), floarea soarelui și soia. Nu există măsuri de sprijin specifice pentru oleaginoase. În acest sector, două treimi din consumul anual al Europei este acoperit de producția din UE. Cu toate acestea, importurile UE reprezintă aproximativ jumătate din cantitatea de oleaginoase utilizată anual în hrana pentru animale, iar tarifele de import pentru această categorie sunt zero.

Oleaginoasele sunt utilizate în producția de alimente, hrană pentru animale și combustibili, dar și în scopuri industriale. Prin zdrobirea semințelor de oleaginoase obținem ulei și făină. Uleiul vegetal este utilizat în general în industria alimentară sau pentru a produce biomotorină, în timp ce făina de oleaginoase este o componentă importantă a hranei pentru animale.

Principalele culturi proteice din UE sunt mazărea de câmp, fasolea lată, fasolea bob și lupinul. Din 2012, nu există sprijin specific pentru culturile proteice, iar tarifele de import sunt zero.

Alte informații

Dezvoltarea sectorului proteinelor vegetale în UE

Orez

Aproximativ două treimi din orezul consumat de europeni este cultivat în UE. Restul este completat cu importuri de soiuri diferite, de exemplu din India sau Cambodgia. Se exportă doar o cantitate mică de orez produs în UE.

Orezul poate fi importat în UE numai dacă este însoțit de un atestat de echivalență eliberat de o agenție autorizată din țara terță de origine sau, dacă aceasta nu există în țara de origine, de o agenție deja autorizată din afara țării de origine a produsului.

8 IANUARIE 2024
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Temei juridic

Temeiul juridic pentru sectoarele de piață ale cerealelor, plantelor oleaginoase, plantelor proteice și orezului include legislația privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor agricole, normele privind intervențiile și comerțul cu cereale și orez și comerțul orizontal.

Legislația UE privind cerealele, plantele oleaginoase, culturile proteice și orezul

Monitorizarea pieței

Observatorul pieței culturilor din UE oferă numeroase date și informații referitoare la sectorul cerealelor, al oleaginoaselor și al culturilor proteice. Urmărește și analizează tendințele actuale și de până acum, la nivel mondial și european, producția, echilibrul dintre cerere și ofertă, costurile de producție, perspectivele pieței și alți factori.

Portalul de date agroalimentare oferă informații privind agricultura națională și europeană (prelucrare, producție, comerț, contingentele tarifare etc.).

Orez și alcool etilic

Pentru informații suplimentare, puteți consulta fișa informativă referitoare la producția de orez în UE, datele despre importul și exportul de orez și bilanțul producției de alcool etilic.

Studii

Comisia Europeană și entitățile lucrând în numele ei au efectuat studii în domenii specializate de interes legate de cereale, oleaginoase, culturi proteice și orez.

În noiembrie 2018, a fost prezentat un studiu finanțat de Comisie cu privire la evoluțiile pieței și la aspectele evaluării politicilor în sectorul plantelor proteice din UE.

În noiembrie 2017, în numele Comisiei a fost elaborat un studiu privind capacitățile de stocare și infrastructura logistică pentru comerțul UE cu produse agricole de bază.

Comitete

Diferite comitete, compuse din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a garanta că responsabilitatea Comisiei privind adoptarea de acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta de exemplu, despre evoluția prețurilor pieței și producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul de experți privind instrumentele financiare derivate pentru produse agricole de bază și piețele la vedere reprezintă țările UE și asociațiile europene din diferite sectoare agricole ale căror obiective sunt de a oferi Comisiei consultanță și expertiză cu privire la:

  • funcționarea instrumentelor financiare derivate pentru produse agricole de bază și piețele la vedere
  • punerea în aplicare a legislației și a politicilor UE existente
  • elaborarea de propuneri legislative și de inițiative politice în acest domeniu.