Skip to main content
Agriculture and rural development

Prezentare generală

Uniunea Europeană este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă din lume, acoperind aproape 50 % din producția mondială. Cu toate acestea, zahărul din sfeclă reprezintă doar 20 % din producția mondială de zahăr, restul de 80 % fiind obținut din trestie de zahăr.

Cea mai mare parte a sfeclei de zahăr din UE este cultivată în jumătatea nordică a Europei, unde clima este mai favorabilă. Cele mai competitive zone de producție se află în nordul Franței, Germania, Țările de Jos, Belgia și Polonia. UE deține și o importantă industrie de rafinare care prelucrează zahăr din trestie brut provenit din importuri.

Politica UE în domeniul zahărului

Zahărul face parte din organizarea comună a piețelor (OCP) între țările UE, care îndeplinește mai multe funcții, printre care asigurarea unei plase de siguranță pentru piețele agricole, cooperarea prin intermediul organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale și stabilirea unor cerințe minime de calitate.

Cultivatorii de sfeclă de zahăr pot obține sprijin pentru venit sub formă de plăți directe, care sunt decuplate în mare măsură. Țările UE au, de asemenea, posibilitatea de a acorda sprijin cuplat facultativ anumitor sectoare aflate în dificultate, inclusiv sectorului producției de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr. Unsprezece țări din UE au decis să acorde producătorilor de sfeclă de zahăr sprijin cuplat facultativ.

Politica UE în domeniul pieței zahărului se concentrează asupra a două aspecte principale: măsurile de piață și măsurile comerciale.

Măsurile de piață în UE

UE poate sprijini sectorul zahărului prin măsuri specifice de piață, în special prin ajutor pentru depozitarea privată, măsuri împotriva perturbării pieței și măsuri pentru soluționarea unor probleme specifice.

Ajutorul pentru depozitare privată se acordă luând în considerare prețurile medii de pe piața Uniunii, pragurile de referință și costurile de producție. Comisia Europeană poate acorda acest ajutor în cazul unei situații de pe piață sau a unei evoluții economice deosebit de dificile, care afectează semnificativ marjele sectorului și care necesită menținerea unui anumit volum de zahăr în afara pieței pe o anumită perioadă de timp. Normele OCP prevăd măsuri de sprijin suplimentare în cazul unor perturbări grave ale pieței din cauza creșterii sau a scăderii puternice a prețurilor, printre altele.

Comerțul cu țări din afara UE

Politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene, adică doar UE, și nu fiecare țară membră în parte, poate legifera în domeniu și poate încheia acorduri comerciale internaționale. Comerțul internațional este, de asemenea, reglementat de normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

În calitate de importator major de zahăr din trestie de zahăr, UE acordă acces fără taxe vamale pe piața UE țărilor în curs de dezvoltare în temeiul regimului comercial „Totul în afară de arme” și al acordurilor de parteneriat economic încheiate cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific.

Informații pe aceeași temă

Politica comercială

Organizația Mondială a Comerțului

Acordul „Totul în afară de arme”

Acorduri de parteneriat economic

Temei juridic

Temeiul juridic pentru sectorul zahărului include legislația privind organizarea comună a piețelor pentru produsele agricole, cotele, importurile și exporturile și alte acte legislative în vigoare în sectorul zahărului.

Regulamentul de bază

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care instituie o organizare comună a piețelor produselor agricole.

Principalele acte legislative de punere în aplicare în sectorul zahărului

Notificări ale informațiilor și documentelor către Comisie

Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei

Importuri

Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei – norme privind gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor

Exporturi

Regulamentul (UE) 951/2006 al Comisiei – norme detaliate privind schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului

Calitatea zahărului

Directiva 2001/111/CE a Consiliului - anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman

Informații pe aceeași temă

Lista reglementărilor în vigoare în sectorul zahărului

Monitorizarea pieței

Observatorul pieței zahărului din UE oferă o serie de date și informații cu privire la zahăr, inclusiv bilanțuri, situația pieței, perspective pe termen scurt și mediu, precum și rapoartele reuniunilor Observatorului pieței zahărului.

Comitete

Diferite comitete, compuse din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a verifica în ce măsură își exercită Comisia responsabilitatea de a adopta acte de punere în aplicare sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta, printre altele, despre evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul la nivel înalt

La 19 noiembrie 2018, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a anunțat instituirea unui grup de experți la nivel înalt privind zahărul (HLEG).

Mandatul grupului la nivel înalt a fost dublu:

  1. să discute despre situația actuală a pieței și despre preocupările țărilor UE și ale părților interesate cu privire la piața zahărului din UE;
  2. să exploreze și să evalueze posibile soluții și măsuri de politică în termeni de eficacitate și adecvare, pentru a găsi soluții la problemele identificate.

Directorul general pentru agricultură și dezvoltare rurală a prezidat grupul la nivel înalt, format din reprezentanți ai tuturor țărilor UE. Grupul la nivel înalt a organizat trei reuniuni în perioada ianuarie - iunie 2019.

Reuniuni

High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Descărcați
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Descărcați
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Descărcați

Raport final

Raportul sintetizează activitatea desfășurată de grupul la nivel înalt, subliniază principalele probleme identificate, sintetizează principalele poziții ale țărilor UE, evaluează posibilele soluții și recomandă o serie de acțiuni, pe termen scurt și mediu, în beneficiul sectorului. Raportul final a fost discutat în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit din 15 iulie 2019.

High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Descărcați

Documente

Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Descărcați