Skip to main content
Agriculture and rural development

Sistemul de consiliere agricolă

Obiectivele sistemului de consiliere agricolă

Toate țările din Uniunea Europeană dispun de un sistem de consiliere agricolă (SCA). Acesta îi ajută pe agricultori să înțeleagă mai bine și să respecte normele UE privind mediul, sănătatea publică și animală, bunăstarea animalelor și bunele condiții agricole și de mediu (GAEC).

Informațiile furnizate de sistem

SCA oferă informații cu privire la:

  • obligațiile fermelor care decurg din cerințele legale în materie de gestionare și din standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (cunoscute sub termenul de „ecocondiționalitate”);
  • practicile agricole benefice pentru climă și mediu: menținerea suprafeței agricole („înverzirea”);
  • măsurile prevăzute de programele de dezvoltare rurală care vizează modernizarea fermelor, creșterea competitivității, integrarea sectorială, inovarea și orientarea către piață, precum și promovarea antreprenoriatului;
  • cerințele pentru utilizarea eficientă și durabilă a apei și pentru protecția apelor;
  • utilizarea de produse de protecție a plantelor;
  • gestionarea integrată a organismelor dăunătoare.

SCA poate oferi și informații despre:

  • promovarea conversiei fermelor și diversificarea activității economice a acestora;
  • gestionarea riscurilor și acțiunile adecvate pentru prevenirea pagubelor provocate de dezastre naturale, evenimente catastrofale și boli ale animalelor și plantelor;
  • cerințele minime privind plățile pentru agromediu și climă care depășesc standardele obligatorii și cerințele minime privind îngrășămintele și produsele de producție vegetală, inclusiv cele privind agricultura ecologică;
  • atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate și protecția apelor.

Țările UE asigură o separare clară între consilierea acordată fermierilor și verificarea alocării corecte a sprijinului pentru venit.

Noua PAC: 2023-2027

În iunie 2021, după ample negocieri între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord privind reforma politicii agricole comune (PAC). Noua PAC va începe la 1 ianuarie 2023.

În cadrul noii PAC, vor fi aduse modificări sistemelor actuale de condiționalitate și de înverzire, care vor reflecta ambiții ecologice mai mari și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european. Vor fi introduse programe ecologice care vor oferi stimulente mai puternice pentru practicile agricole favorabile climei și mediului. Până în 2023, continuă să se aplice măsurile actuale, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de tranziție privind PAC.

Informații pe aceeași temă

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)

Temei juridic

Implementarea SCA este reglementată de: