Skip to main content
Agriculture and rural development

Finanțarea politicii agricole comune

Pentru a răspunde nevoilor agricultorilor, silvicultorilor și comunităților rurale, Comisia Europeană se asigură că politica agricolă comună este finanțată în mod echitabil, amplu și transparent.