Skip to main content
Agriculture and rural development

PAC și sustenabilitatea socială

PAC și sustenabilitatea socială în UE

Agricultura nu numai că le oferă un venit agricultorilor și familiilor lor din întreaga UE, dar susține societatea în ansamblu, prin intermediul unor servicii esențiale. În special, agricultura contribuie la societate:

  • furnizând alimente și alte materiale esențiale pentru cetățeni
  • acționând ca o coloană vertebrală economică a comunităților rurale.

Politica agricolă comună (PAC) garantează faptul că agricultorii pot continua să furnizeze aceste servicii pe termen lung prin promovarea sustenabilității economice a agriculturii. La rândul lor, măsurile economice prevăzute de PAC conțin dispoziții favorabile incluziunii sociale, cum ar fi sprijinul pentru micii agricultori și plățile redistributive.

Acțiunile de protecție a mediului din cadrul PAC sunt, de asemenea, concepute pentru a fi sustenabile din punct de vedere social. Prin sprijinirea angajamentelor în materie de gestionare și investiții benefice pentru mediu, PAC le permite tuturor agricultorilor să protejeze resursele naturale și biodiversitatea în numele societății, un serviciu esențial care, altfel, nu ar fi remunerat de piață.

În plus, prin politici și acțiuni care vizează în mod specific securitatea alimentară și sprijinirea comunităților rurale, PAC garantează că agricultura poate contribui la sustenabilitate, la toate nivelurile societății.

Producerea de alimente sigure și durabile

Securitatea alimentară este un element central al politicilor UE. PAC este una din primele politici definite de UE, fiind totodată și cea mai vastă. Unul din primele sale obiective, după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost de a asigura securitatea alimentară.

Strategia „de la fermă la consumator” reflectă obiectivele inițiale ale UE, stabilind calea către un sistem alimentar durabil în UE. Acest sistem va răspunde nevoilor populațiilor în creștere și, în același timp, va asigura faptul că alimentele sunt produse în conformitate cu standarde înalte de sănătate, de mediu și etice.

Pentru a ajuta agricultura să răspundă cerințelor societății, PAC promovează o producție alimentară eficientă, în interesul agricultorilor, al consumatorilor și al mediului, prin:

  • transformarea metodelor de producție și a sistemelor de gestionare pentru a reduce utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor și prin utilizarea optimă a soluțiilor tehnologice, digitale și bazate pe natură;
  • furnizarea unei game largi de acțiuni de sprijin care să consolideze veniturile exploatațiilor și să stimuleze competitivitatea;
  • finanțarea unor măsuri de informare și de promovare pentru a sensibiliza consumatorii cu privire la agricultura din UE ca sursă sigură și durabilă de alimente.

Promovarea unor comunități rurale reziliente

Agricultura reprezintă coloana vertebrală a comunităților rurale de pe întreg teritoriul UE. Aceste comunități se confruntă cu o serie de provocări, cum ar fi îmbătrânirea demografică și infrastructura deficitară, precum și cu o lipsă de servicii și oportunități de angajare.

PAC contribuie la promovarea rezilienței în comunitățile rurale în mai multe moduri:

  • politica de dezvoltare rurală vizează incluziunea socială, crearea de locuri de muncă și diversificarea, precum și dezvoltarea infrastructurii rurale, cum ar fi extinderea acoperirii cu bandă largă;
  • programele de dezvoltare rurală includ, de asemenea, sprijinul prin intermediul LEADER
  • metode care reunesc comunitățile rurale pentru a pregăti și gestiona strategii de dezvoltare locală pentru a face față provocărilor cu care acestea se confruntă;
  • sprijin suplimentar pentru agricultorii din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau de altă natură, pentru a contribui la atenuarea consecințelor socioeconomice negative ale abandonării terenurilor, în timp ce plățile specifice pentru tinerii agricultori încurajează reînnoirea generațiilor și durabilitatea populațiilor rurale;
  • cadrul comun de monitorizare și evaluare (CMEF) îi permite Comisiei să colecteze indicatori socioeconomici cuprinzători privind zonele rurale, asigurând soluții bazate pe date pentru probleme sociale majore precum depopularea, sărăcia și șomajul.

De asemenea, PAC recunoaște și consolidează relația dintre comunitățile locale și mediul rural. Măsurile care protejează peisajele, fauna sălbatică și resursele naturale precum aerul curat și râurile nu numai că sunt benefice pentru agricultură și mediu, ci contribuie, de asemenea, la calitatea vieții în zonele rurale, precum și la deschiderea de oportunități pentru activități recreative și de turism, pentru a sprijini și mai mult comunitățile rurale.

Rolul cunoașterii și al inovării

Cunoașterea, cercetarea și inovarea pot contribui la asigurarea vitalității zonelor rurale și a unui viitor dinamic pentru comunitățile locale: